Home Các số bản tin Quy định chi tiết việc thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Quy định chi tiết việc thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Email In PDF.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

Ngày 31 tháng 8 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 35/2011/TT - BTNMT (sau đây gọi tắt là Thông tư) hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão, lũ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đó. Thông tư có một số quy định quan trọng sau đây:

1) Về nội dung của các bản tin cảnh báo, dự báo ATNĐ, bão và lũ của các Đài Khí tượng - Thủy văn (KTTV) khu vực và các Trung tâm KTTV tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có bốn nhóm bản tin chính: (1) Bản tin ATNĐ gần Biển Đông, ATNĐ trên Biển Đông, bão gần Biển Đông, bão trên Biển Đông và bão gần bờ; (2) Bản tin ATNĐ gần bờ và tin bão khẩn cấp; (3) Bản tin ATNĐ, bão phục vụ công tác phòng chống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện; và (4) Bản tin lũ.

2) Về đối tượng và phương thức cung cấp Bản tin tóm tắt và Bản tin chi tiết về ATNĐ, bão, lũ của Trung tâm KTTV quốc gia, các Đài KTTV khu vực và các Trung tâm KTTV tỉnh: Các cơ quan cung cấp Bản tin có trách nhiệm chuyển Bản tin cảnh báo, dự báo đến các cơ quan nhận tin qua Fax hoặc mạng thông tin được hai bên thỏa thuận không quá 30 phút sau thời điểm ra Bản tin. Trong trường hợp mạng thông tin xảy ra sự cố, Bản tin được chuyển qua hệ thống chuyển phát nhanh của cơ quan bưu chính hoặc theo phương thức được thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp và cơ quan nhận tin. Thời gian chuyển Bản tin được xác nhận tại hồ sơ lưu của máy Fax nơi chuyển. Viện Khoa học KTTV và Môi trường và Tổng cục Biển - Hải đảo Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm KTTV Quốc gia và Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương trong việc dự báo, cảnh báo bão, lũ, sóng biển và nước biển dâng do ATNĐ, bão.

3) Về việc cấp phép, bổ sung, cấp lại, thu hồi, đình chỉ hiệu lực giấy phép hoạt động cảnh báo, dự báo ATNĐ, bão, lũ: quy định thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT.

Ngoài những hướng dẫn chi tiết về thủ tục đề nghị cấp phép, cấp lại giấy phép, thu hồi, đình chỉ có hiệu lực giấy phép, Thông tư quy định rõ các điều kiện cần hội đủ để các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động cảnh báo, dự báo ATNĐ, bão, lũ: các cán bộ phụ trách kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành KTTV và có thực tế hoạt động cảnh báo, dự báo KTTV ít nhất ba (03) năm; các tổ chức, cá nhân phải có nguồn cung cấp số liệu thời gian thực tin cậy; Hồ sơ đề nghị cấp phép, bổ sung giấy phép, cấp lại giấy phép (thực hiện theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư này) phải nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục KTTV và Biến đổi khí hậu, Bộ TN&MT (Số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2011 và thay thế cho Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo ATNĐ, bão, lũ và Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT.

Đỗ Thị Hoàng Dung

Phòng Nước - KTTV

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa