Home các số BT Hội nghị tập huấn về lĩnh vực Tài nguyên nước

Hội nghị tập huấn về lĩnh vực Tài nguyên nước

Sáng ngày 29/12/2011 tại Khách sạn Green, thành phố Nha Trang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên nước cho các cán bộ công chức thuộc phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và công chức địa chính cấp xã, lãnh đạo UBND một số xã, phường thuộc thành phố Nha Trang và đại diện trên 20 đơn vị sản xuất - kinh doanh - dịch vụ đang hoạt động Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung giới thiệu và tổ chức thảo luận nội dung các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng: Luật Tài nguyên nước năm 1998; Dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi lần thứ 6; Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh Khánh hòa quy định về quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các cán bộ quản lý nhà nước về Tài nguyên nước cấp huyện, xã đã được phổ biến những quy định liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của địa phương trong việc quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn địa phương quản lý. Riêng các đơn vị SX - KD - DV hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh được phổ biến kiến thức về những quy định về quyền và nghĩa vụ hoạt động tài nguyên nước của các đơn vị, đồng thời được hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động tài nguyên nước.

Hội nghị tập huấn pháp luật về tài nguyên nước nằm trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thường niên của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của cán bộ quản lý địa phương và nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đỗ Thị Hoàng Dung Phòng Nước - KTTV

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa