Home các số BT Trao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Huyện Khánh Vĩnh

Trao giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Huyện Khánh Vĩnh

Ngày 15/3/2012, tại xã Giang Ly - huyện Khánh Vĩnh đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Giang Ly thuộc Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP). Đến dự buổi lễ có đ/c Vũ Xuân Thiềng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Khánh Hòa, cùng Lãnh đạo địa phương, Nhà thầu Tổng công ty Tài nguyên môi trường và đông đảo bà con nhân dân tại địa phương.

Dự án VLAP được triển khai trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh từ tháng 3/2011. Với trách nhiệm chính của UBND huyện là phối hợp với Ban quản lý dự án VLAP cấp tỉnh và đơn vị thi công triển khai thực hiện tốt Dự án trên địa bàn huyện trong thời gian 18 tháng.

Tính đến nay, công tác đo đạc đã hoàn thành trên 13 xã với tổng số thửa đất cần đăng ký cấp giấy khoảng 28.000 thửa (hồ sơ), với tổng diện tích khoảng 9.891ha. Ước khối lượng công việc đã thực hiện được như sau:

- Công tác đo đạc ngoại nghiệp: đơn vị thi công đã hoàn thành 100% khối lượng diện tích, số thửa cần đo đạc theo Dự án VLAP.

- Công tác kê khai đăng ký và xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Tính đế ngày 20/02/2011 toàn huyện đã thu thập hồ sơ chuẩn bị kê khai đăng ký là 18.228 thửa, đã kê khai đăng ký 8.056 thửa.

Xã Giang Ly kê khai đăng ký với số lượng 1.056/1065 thửa đạt 99,15%. Tổ chức xét cấp đủ điều kiện 100% (số thửa kê khai đăng ký). UBND huyện đã ký được 1.372 giấy, với diện tích 196,09 ha. Trong đó, xã Giang Ly đã ký được 930 giấy, với khối lượng diện tích: 158,63 ha. (cấp mới: 701 giấy với diện tích 145,72h; cấp đổi 229 giấy với diện tích 12,91 ha). Trong buổi lễ trao GCN QSDĐ cấp đổi được 78 GCNQSDĐ cho 38 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại, xã Giang Ly cơ bản đã hoàn thành công tác ký và trao giấy chứng nhận QSD đất cho người dân.


Đồng bào dân tộc thiểu số xã Giang Ly nhận GCNQSDĐ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã phối hợp tuyên truyền cho người sử dụng đất hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ khi tham gia Dự án VLAP, bước dầu đã được người dân ủng hộ nhiệt tình, giúp cho nhà thầu thuận lợi trong công tác đo đạc và kê khai đăng ký cấp giấy CNQSD đất. Đồng thời, được sự trợ giúp của Ban quản lý dự án VLAP cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giải quyết các vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác đo đạc và đăng ký cấp giấy.

Với khối lượng còn lại khoảng 26.628 hồ sơ, UBND huyện Khánh Vĩnh đang chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã phối hợp với đơn vị thi công tiến hành hoàn thiện hồ sơ đưa ra xét cấp đồng loạt ở các xã còn lại. Theo kế hoạch đến tháng 10 năm 2012 sẽ hoàn thành Dự án VLAP trên địa bàn huyện; các xã còn lại UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban nghành tại địa phương phối hợp tốt với đơn vị thi công triển khai thực hiện và hoàn thành tốt dự án VAP trên địa bàn huyện theo kế hoạch đã đề ra.

Đỗ Huyền

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa