Home Các số bản tin Dự án VLAP tỉnh Khánh Hòa: Một số kết quả đạt được

Dự án VLAP tỉnh Khánh Hòa: Một số kết quả đạt được

Email In PDF.
Nhằm tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai thông qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện trên cơ sở xây dựng hệ thống công khai, chính thức, đầy đủ, kịp thời về đăng ký đất đai, thông tin đất đai (lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính), chứng nhận quyền sử dụng đất, đáp ứng mọi nhu cầu về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất và đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của cộng đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên cùng với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đã được triển khai từ năm 2008 tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng 9 tỉnh thành phố trên cả nước trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Với kết quả luôn ở mức trên 80% tỷ lệ tham dự các buổi truyền thông phổ biến nội dung cũng như mục tiêu triển khai của dự án VLAP cho thấy sự quan tâm của mọi tầng lớp người dân cũng như nỗ lực của cả hệ thống thực hiện dự án từ cơ sở đến địa phương. Đây cũng là kết quả của công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ phục vụ tính chất công việc của dự án, tính đến cuối tháng 7/2011, Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh đã mở 18 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đo đạc bản đồ và đăng ký kê khai đất đai; kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính cho cán bộ, nhân viên các Phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND cấp xã, cán bộ địa chính và lực lượng thi công các gói thầu thuộc dự án.

Công tác triển khai các gói thầu dịch vụ kỹ thuật tại các huyện, thị trấn, thành phố ngoài việc được Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm địa chính thuộc Tổng cục Quản lý đất đai giám sát, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định thì Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh còn tiến hành phân công cán bộ trong Ban phụ trách công tác theo dõi đánh giá từng công đoạn cũng như có các văn bản phân công, biểu mẫu kiểm tra, thu thập thông tin… nhằm có được sản phẩm hoàn thiện đạt chất lượng cao. Công tác đo đạc của cả dự án tính đến thời điểm hiện nay đã được triển khai thực hiện với tổng khối lượng 48.386/45.463 ha đạt tỷ lệ 106,42% so với dự toán thiết kế; đối với công tác kê khai lập hồ sơ địa chính và xét duyệt đã thực hiện kê khai với số lượng 144.867/375.748 hồ sơ đạt tỷ lệ 38,55%, trong đó số hồ sơ đã được xét duyệt và thẩm định đủ điều kiện là 86.872 hồ sơ, thực hiện in 40.488 giấy chứng nhận, đã ký 12.073 và thực hiện tổ chức trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất với số lượng 5.356 giấy.

Một số kết quả của từng gói thầu như sau

* 2 gói thầu huyện Cam Lâm gồm 14 xã, thị trấn do Liên danh Công ty Bình Nguyên - Hà Thành thực hiện từ tháng 8/2009 đến nay, về công tác đo đạc đã thực hiện được 14.981ha (theo dự toán thiết kế 14.974 ha); thực hiện kê khai 58.644/72.837 hồ sơ; số hồ sơ đã duyệt qua 2 cấp đạt 44.073, thực hiện in 24.969 và đã ký 9.811 giấy chứng nhận; tiến hành trao giấy chứng nhận cho người dân với số lượng 3.502 giấy.

* Gói thầu Cam Ranh 1 gồm 7 xã, phường do Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng - Bộ Xây dựng thực hiện từ tháng 9/2009, đã hoàn thành công tác đo đạc với khối lượng 2.974 ha; kê khai 10.100 hồ sơ; số hồ sơ duyệt qua 2 cấp đạt 6.155 hồ sơ, đã in 1.700 giấy chứng nhận với 350 giấy chứng nhận đã được ký. Sau khi triển khai kê khai đăng ký tại 2 phường là Cam Lộc và Cam Lợi Nhà thầu thể hiện rõ không có năng lực về công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận và xin chấm dứt hợp đồng do không đủ nhân lực, Ban quản lý dự án VLAP tỉnh đã đề nghị với Bản quản lý dự án VLAP cấp Trung ương và Ngân hàng Thế giới cho ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty TN&MT Việt Nam thực hiện tiếp khối lượng còn lại của gói thầu.

* Gói thầu Cam Ranh 2 gồm 8 xã, phường được thực hiện từ tháng 6/2011 bởi Tổng công ty TN&MT Việt Nam, tiến hành đo đạc được 3.635ha (theo dự toán thiết kế 3.590 ha); đã kê khai 3.769/23.579 hồ sơ; xét duyệt đủ điều kiện qua 2 cấp là 3.081 hồ sơ, đã in được 913 giấy chứng nhận; tổ chức trao 313 giấy chứng nhận cho người dân.

* Gói thầu huyện Khánh Vĩnh gồm 13 xã do Tổng Công ty TN&MT Việt Nam thực hiện từ 5/2011 đến nay, đã hoàn thành công tác đo đạc với khối lượng 9.899 ha; kê khai 14.070/17.010 hồ sơ; số hồ sơ đủ điều kiện qua 2 cấp xét duyệt là 8.971 hồ sơ; đã in 5.133 giấy chứng nhận và trao 979 giấy chứng nhận cho người dân.

* Gói thầu huyện Khánh Sơn gồm 7 xã được thực hiện bởi Tổng Công ty TN&MT Việt nam từ tháng 5/2011 đến nay, đã hoàn thành công tác đo đạc với khối lượng 3.669 ha; kê khai 8.995 hồ sơ trên tổng số 9.723 hồ sơ theo dự toán thiết kế; hồ sơ đạt điều kiện qua 2 cấp là 4.999 hồ sơ, đã in 2.299 giấy chứng nhận và tổ chức trao được 599 giấy cho người dân.

* Gói thầu Vạn Ninh 1 gồm 6 xã do Liên danh Công ty cổ phần Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình minh và Xí nghiệp đo đạc bản đồ Nông nghiệp I thực hiện từ tháng 8/2011, hoàn thành công tác đo đạc với khối lượng 6.504 ha; kê khai được 9.760/51.784 hồ sơ theo quy trình lồng ghép kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận; hồ sơ đủ điều kiện qua 2 cấp là 1.500 hồ sơ trong đó đã in được 700 giấy chứng nhận.

* Gói thầu Vạn Ninh 2 gồm 7 xã được thực hiện từ tháng 8/2011 do Liên danh Xí nghiệp đo đạc bản đồ Nông nghiệp I và Công ty cổ phần địa chính số 9, hoàn thành công tác đo đạc 6/7 xã với khối lượng 5.165 ha (dự toán thiết kế là 5.417 ha); kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận theo quy trình lồng ghép thực hiện kê khai được 13.162/37.109 hồ sơ trong đó hồ sơ đã chuyển xét đủ điều kiện qua 2 cấp là 7.350 hồ sơ; in được 3.900 giấy chứng nhận.

* 2 gói thầu Nha Trang 1 và 2 gồm 17 xã, phường do Công ty Cổ phần Thủ Thiêm thực hiện từ tháng 8/2011, đã hoàn thành công tác đo đạc với khối lượng 1.185 ha và đo đạc chỉnh lý 8.955 thửa; kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận theo quy trình lồng ghép với số lượng 20.201/69.086 hồ sơ, xét duyệt qua cấp xã là 9.497 hồ sơ và 2.014 hồ sơ đối với cấp thành phố; in được 654 giấy chứng nhận.

* Gói thầu Nha Trang 3 gồm 9 xã, phường do Liên danh Công ty Bình Nguyên - Hà Thành thực hiện từ tháng 8/2011, đã đo đạc được 375/1.123 ha và đo chỉnh lý 5.803/4.715 thửa; kê khai được 7.295/37.378 hồ sơ theo quy trình lồng ghép kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận; xét duyệt 1.264 hồ sơ đủ điều kiện qua cấp xã và 721 hồ sơ cấp thành phố; thực hiện in được 220 giấy chứng nhận.

Nhìn chung dự án đã đạt được một số kết quả nhất định trong quá trình triển khai như tiến độ giải ngân tính đến tháng 3/2012 đạt 31%, số giấy chứng nhận đã in đạt 59% trên tổng số thiết kế dự toán. Tuy nhiên, với khối lượng công việc còn lại rất nhiều nhưng thời gian thực hiện lại ít (năm 2013 kết thúc) do đó tiến độ triển khai vẫn còn chậm so với thực tế. Nguyên nhân đến từ một số tồn tại, bất cập như các hồ sơ tài liệu đo đạc tại các xã phường không có sự đồng nhất; tài liệu quy hoạch hiện nay bị phân tán do có nhiều cơ quan chuyên ngành quản lý, bản đồ quy hoạch dạng giấy không có file số, nếu có hoặc không có hệ tọa độ hoặc tọa độ không đúng với hệ tọa độ VN-2000; hệ thống hồ sơ địa chính lập qua các thời kỳ chưa được đồng bộ, hồ sơ không được cập nhật thường xuyên, bị thất lạc; tình trạng biến động đất đai do chia tách thửa, chuyển quyền, mục đích sử dụng đất nhưng không thông qua các cơ quan quản lý. Đồng thời với việc thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ cao tại các đơn vị chuyên môn cấp huyện, các nhà thầu chưa có kinh nghiệm trong quá trình tổ chức kê khai, đăng ký và chuẩn bị hồ sơ cho việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận cũng như vẫn còn tình trạng thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa đơn vị thi công và địa phương ở một số nơi cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao, bên cạnh việc tham mưu cho UBND tỉnh ký ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Dự án VLAP, Lãnh đạo Sở còn chỉ đạo thực hiện triệt để việc lồng ghép trong công tác đo đạc và đăng ký cấp giấy chứng nhận; chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra giám sát kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành để nhà thầu nhanh chóng chuyển sang công đoạn tiếp theo… Đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Dự án VLAP tỉnh tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 13/4/2012 với một số nội dung như: khẩn trương rà soát và xây dựng chi tiết kế hoạch cho tất cả khối lượng công việc hiện nay cần thực hiện; thường xuyên giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện của nhà thầu; định kỳ hàng tháng họp giao ban với các địa phương nhằm sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; phân công cán bộ có chuyên môn hỗ trợ cho các địa phương; kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh vấn đề kinh phí thực hiện cho công tác cấp giấy chứng nhận; cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện dự án; tăng cường đảm bảo nhân lực cho các địa phương cũng như nhà thầu đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc đã đề ra../.


Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 13 Tháng 6 2012 11:10 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa