Home các số BT Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Nội dung khiếu nại của công dân tập trung chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai (chiếm trên 70%) là nội dung được đề cập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành cùng 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, tập trung nhiều nhất là các khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; về nội dung tố cáo chủ yếu đến từ việc cán bộ mất dân chủ, lợi dụng chức quyền để tham nhũng trong quản lý, cố ý làm sai lệch hồ sơ, áp dụng pháp luật không đúng trong hoạt động tố tụng, gây thiệt hại về quyền và lợi ích hợp pháp của công dân… Trong thời gian từ năm 2008 - 2011, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.571.505 lượt người đến khiếu nại, tố cáo với 830.855 vụ việc; các địa phương đã tiếp 1.333.474 lượt người với 775.744 vụ việc; giải quyết 257.419 đơn khiếu nại trong tổng số 290.565 đơn thuộc thẩm quyền đạt trên 88%; giải quyết 33.160 đơn tố cáo trong tổng số 39.107 đơn thuộc thẩm quyền đạt trên 84%...

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm của Thủ trưởng các ngành, các cấp là tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để đơn thư tồn đọng quá hạn luật định. Qua công tác, nhiều vấn đề người dân thắc mắc, những kiến nghị, phản ảnh của công dân đã được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành xem xét giải quyết kịp thời từ cơ sở, giúp người dân hiểu được chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2008 - 2011, toàn tỉnh đã tiếp 11.499 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị; xem xét giải quyết được 3.215 vụ/3.249 vụ (với 2.547 khiếu nại, 668 tố cáo) đạt 98,95%.

Để giải quyết các vụ việc còn tồn đọng cũng như xử lý tốt các vụ mới phát sinh đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới cần: tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh, trật tự trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan; củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật../.

Chi Phong
 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa