Home Các số bản tin CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Email In PDF.
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA QUA CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa (TN&MT) được thành lập trên cơ sở Sở Địa chính Khánh Hòa, sát nhập thêm Phòng Khoáng sản của Sở Công nghiệp và Phòng Môi trường của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa. Sở TN&MT Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/4/2004 theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 13/03/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Từ cơ sở của Sở Địa chính Khánh Hòa có chức năng quản lí nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ với 5 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp, đến nay Sở TN&MT Khánh Hòa đã có 5 phòng chuyên môn, 3 Chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp với 281 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm nhiệm chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lí nhà nước trên các lĩnh vực: tài nguyên đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên khoáng sản - địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, môi trường, biển và hải đảo.

Về tổ chức Đảng, Chi bộ Sở Địa chính trước đây chỉ có 13 đảng viên; đến nay, Đảng bộ Sở TN&MT đã có 76 đảng viên sinh hoạt tại 6 Chi bộ trực thuộc. Năm 2010, Đảng bộ Sở TN&MT vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa chọn là đơn vị Đại hội điểm của Đảng bộ Khối và đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2011-2015 thành công.

Trong thời gian gần 10 năm qua, Sở TN&MT Khánh Hòa đã có những bước phát triển vượt bậc về tổ chức bộ máy, về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, bố trí các vị trí trưởng, phó phòng các đơn vị trực thuộc được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lí luận chính trị, quản lí nhà nước và nghiệp vụ chuyên môn. Hầu hết các cán bộ chủ chốt đã có trình độ Cử nhân chính trị hoặc Cao cấp lí luận chính trị. Toàn Sở hiện có 5 Thạc sĩ và 4 người đang học Cao học trong và ngoài nước. Số công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều có trình độ Đại học, Cao đẳng, được đào tạo căn bản và hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao. Năm 2009, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở TN&MT theo Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT; trong đó: thành lập mới Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở Phòng Môi trường; thành lập mới Chi cục Quản lí đất đai trên cơ sở Phòng Đo đạc bản đồ, Phòng Quy hoạch và Phòng Đăng kí thống kê; thành lập mới Phòng Giá đất - Bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thành lập mới Chi cục Biển - Hải đảo; tách phòng Khoáng sản - Nước - KTTV thành Phòng Khoáng sản - Địa chất và Phòng Nước - KTTV.

Về công tác chuyên môn, trong những năm qua, Sở TN&MT đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các lĩnh vực quản lí nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên khoáng sản - địa chất, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, môi trường, biển và hải đảo; đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Ngoài ra, Sở TN&MT còn là chủ đầu tư, thực hiện nhiều dự án thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó có Dự án “Hiện đại hóa hồ sơ địa chính Việt Nam” (dự án VLAP) có vốn đầu tư 9,2 triệu USD bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Khánh Hòa được thực hiện trong 5 năm (2009-2013).

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005, Văn phòng Đăng kí QSD đất là một đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động có hiệu quả, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững chắc. Từ năm 2005 đến nay, Văn phòng Đăng kí QSD đất đã làm thủ tục đề nghị cấp 4.146 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và làm thủ tục đăng kí thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho hơn 1.200 trường hợp. Hiện nay, Văn phòng Đăng kí QSD đất đang tập trung làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà cho các tổ chức và lập hồ sơ địa chính.

Trung tâm Phát triển quỹ đất mới thành lập từ năm 2007 nhưng đã làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã bàn giao cho UBND thành phố Nha Trang hơn 3.000 lô đất tái định cư; làm thủ tục đấu giá các lô đất ở, các khu quy hoạch nộp ngân sách nhà nước được 225 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được và thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 10 năm ngày thành lập ngành TN&MT, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở TN&MT Khánh Hòa đang ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2012, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh và xây dựng Sở ngày càng phát triển.

Nguyễn Duy Đức

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 14:32 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa