Home Các số bản tin Đang có vướng mắc khi bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Đang có vướng mắc khi bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản

Email In PDF.
Ngày 17/10/2010, Quốc Hội đã ban hành Luật khoáng sản thay thế các Luật khoáng sản năm 1996 và năm 2005; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2012. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản theo quy định của luật mới. Như vậy về nguyên tắc, Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2004/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành. Trong khi đó, luật mới lại có quy định một số hành vi vi phạm mới chưa quy định xử phạt trong 2 Nghị định nêu trên, nên chưa có chế tài xử lí các hành vi vi phạm này. Mặt khác, nếu trong thời điểm này người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào các Nghị định 150 và 77 để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì có thể phát sinh việc khởi kiện quyết định này tại Tòa án nhân dân và người ban hành quyết định xử phạt khó bảo vệ quyết định của mình trước cơ quan tư pháp.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra năm 2011 và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Bình Định vào tháng 3/2012 vừa qua, một số tỉnh thành đã có ý kiến về những vướng mắc nói trên; cùng với đó, Cục Khoáng sản địa chất lại không đưa ra được quan điểm nhất quán xoay quanh nội dung này. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay người có thẩm quyền rất lúng túng trong việc ban hành quyết định xử phạt các vi phạm hành chính, từ đó gây ảnh hưởng nhiều đến công tác bảo vệ pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

Viết Hoài
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 14:09 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa