Home Các số bản tin UBND tỉnh họp chấn chỉnh công tác quản lí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế

UBND tỉnh họp chấn chỉnh công tác quản lí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế

Email In PDF.
Chiều ngày 26/6/2012 tại UBND tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra cuộc họp báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lí và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2012. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh; Đ/c Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.


Đ/c Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các Sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua và đề xuất định hướng đầu tư, điều chỉnh quy hoạch của Cụm công nghiệp đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 trên địa bàn tỉnh. Thông qua báo cáo, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có ý kiến:

Kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ có cơ chế tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng cho một số Khu kinh tế ven biển có tiềm năng phát triển mạnh, có tính chiến lược cao;

Cho phép thực hiện phân bổ vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng cho Khu kinh tế Vân Phong theo cơ chế phân bổ lại toàn bộ các nguồn phát sinh trên địa bàn để địa phương có Khu kinh tế đảm bảo chính sách đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu cho địa phương;

Điều chỉnh một số quy định để cho phép địa phương thực hiện các phương thức huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế, giúp địa phương có thể huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư.

Nguyễn Thị Hồng

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 14:10 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa