Home Các số bản tin Mở rộng và xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Mở rộng và xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Email In PDF.
Thực hiện kế hoạch ISO năm 2012, từ ngày 12 đến 15/6/2012, Sở TN&MT Khánh Hòa đã hợp đồng với Trung tâm Kĩ thuật Đo lường - Chất lượng III là cơ quan tư vấn giúp Sở tiến hành mở rộng Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Văn phòng Sở, đồng thời xây dựng mới HTQLCL này tại Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng đăng kí Quyền sử dụng đất. Cơ quan tư vấn đã phối hợp với 3 đơn vị kể trên tiến hành khảo sát, triển khai xây dựng các quy trình thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT theo Đề án 30 của UBND tỉnh Khánh Hòa công bố vào năm 2010.

Dự kiến đến cuối tháng 7/2012, Sở TN&MT sẽ hoàn thành xong việc xây dựng các quy trình thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo đánh giá viên để đánh giá nội bộ và đưa các quy trình đã xây dựng vào vận hành, thực hiện.

Nguyễn Duy Đức

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 24 Tháng 8 2012 14:13 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa