Home Các số bản tin Hộ thảo góp ý dự thảo kế hoạch tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hộ thảo góp ý dự thảo kế hoạch tuyên truyền về biển và hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.
Thực hiện công văn số 1576/UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 903/UBND-KT ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng Kế hoạch “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo”, ngày 31/5/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã tổ chức cuộc hội thảo góp ý cho dự thảo Kế hoạch “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo tại tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2012 - 2015”.

Tham dự hội thảo có đông đủ đại diện các Sở Ban ngành, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và huyện Trường Sa. Ông Mai Xuân Hưng – Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị.


Đ/c Mai Xuân Hưng - Phó Giám Đốc Sở phát biểu tại hội thảo

Sau khi nghe đơn vị chủ trì xây dựng Kế hoạch là Chi cục Biển và Hải đảo trình bày dự thảo, đa số đại biểu tham dự đều thống nhất với nội dung của Kế hoạch, đồng thời có một số góp ý đề nghị điều chỉnh, bổ sung để bám sát Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Về hình thức: Sửa lại tên của bản Kế hoạch; bố cục nên ngắn gọn; một số nội dung về “nhiệm vụ cụ thể” và “phân công nhiệm vụ” nên ghép chung; tách riêng phần “tiến độ” và “kinh phí”.

Về phạm vi tuyên truyền: Triển khai trong toàn tỉnh, tập trung tại các huyện có biển.

Về tổ chức thực hiện: Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, các UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường.

Về kinh phí: Xây dựng và đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định (tháng 9 hàng năm); Sở TN&MT làm đầu mối tổng hợp kế hoạch và phân bổ kinh phí đến các đơn vị thực hiện; Sở Tài chính thẩm định kinh phí dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm; các nội dung liên quan đến xây dựng thương hiệu biển nên huy động thêm nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp.

Về danh mục các nhiệm vụ kèm theo kế hoạch: Điều chỉnh lại phân công một số đơn vị thực hiện.

Sau cuộc hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch, Sở TN&MT đã tổng hợp, chỉnh sửa nội dung Kế hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6 năm 2012.

Chi cục Biển và Hải Đảo

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 27 Tháng 8 2012 14:39 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa