Home các số BT Về chủ trương xây dựng giá đất của tỉnh năm 2013

Về chủ trương xây dựng giá đất của tỉnh năm 2013

Ngày 08 tháng 6 năm 2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ chỉ đạo việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh với nội dung: Bảng giá đất năm 2013 phải được xây dựng trên cơ sở giá đất của năm 2012, bảo đảm ổn định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại địa phương, UBND tỉnh thực hiện triển khai nội dung chỉ đạo trên tại Công văn số 3369/UBND-XDNĐ ngày 21 tháng 6 năm 2012, đồng thời lưu ý thêm đến việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại một số khu vực như: khu vực Bãi Dài - Cam Ranh, các đảo thuộc vịnh Nha Trang và một số khu vực khác cho phù hợp với thực tiễn.

Hồ Thị Hiền

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa