Home Các số bản tin Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)

Email In PDF.

Tổ chức Hội thảo Tăng cường kỹ năng truyền thông và Sổ tay hướng dẫn hoạt động cho đơn vị hỗ trợ địa phương

Phổ biến thông tin và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt đối với các vấn đề về giới và xã hội liên quan đến dự án VLAP đã được xác định là một phần trong thiết kế dự án và Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án. Tuy nhiên trong quá trình triển khai đã nảy sinh một số khó khăn cần được tháo gỡ. Đây là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội thảo “Tăng cường Kỹ năng truyền thông và Sổ tay hướng dẫn hoạt động cho đơn vị hỗ trợ địa phương” được tổ chức tại Nha Trang trong các ngày 6 và 7/9/2012 với sự tham dự của các đại biểu đến từ 9 tỉnh/thành có triển khai Dự án VLAP.

Theo đó việc giảm rủi ro của các tác động tiêu cực đối với người nghèo; làm việc hiệu quả với các tổ chức quần chúng; nâng cao hiểu biết của phụ nữ và người nghèo về quyền lợi và quyền hạn của họ theo pháp luật và chủ trương của dự án; bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số; nâng cao trách nhiệm đối với quá trình đăng ký đất đai và giúp các cộng đồng giải quyết các tranh chấp tiềm tàng ở địa phương nếu có thể. Tất cả các khía cạnh này đều nhấn mạnh tới sự chú trọng vào cộng đồng và tính đáp ứng của dự án. Tuy vậy, trong triển khai, Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) đã yêu cầu hỗ trợ công tác ngoại nghiệp một cách thường xuyên do phần lớn các đơn vị này không đủ cán bộ để đảm nhiệm các chức năng đó và năng lực ở các cấp huyện, xã rất hạn chế. Vì mục đích trên, mỗi PPMU đã tuyển dụng và huy động một đơn vị cung cấp dịch vụ thực địa làm đơn vị hỗ trợ địa phương theo Quyết định số 2382/QĐ-BTNMT phê duyệt Văn kiện thiết kế chi tiết dự án “Chương trình viện trợ NZAP hỗ trợ triển khai dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ” ngày 19/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó nhóm hỗ trợ địa phương (LFs) là thí điểm kỹ thuật và là một trong những nội dung hoạt động của Chương trình viện trợ NZAP (Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ).

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

 Tính đến nay, đã có 9/9 tỉnh, thành ký biên bản ghi nhớ và 6/9 địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Bến Tre đã ký hợp đồng và triển khai LFs, trong đó Khánh Hòa, Vĩnh Long và Bến Tre là một trong các địa phương triển khai công việc hiệu quả nhất.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận và đưa ra các giải pháp tiếp theo cho qúa trình triển khai LFs một cách hiệu quả như PPMU tiếp tục khuyến khích LFs tăng cường hoạt động hơn nữa; sổ tay hướng dẫn cho LFs cần được cập nhật thường xuyên; hoàn thiện các phương tiện truyền thông nhằm hỗ trợ cho LFs../.

A.Đ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa