Home Các số bản tin Hội thảo rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Hội thảo rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động dân tộc thiểu số của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch hành động khung dân tộc thiểu số của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP), đầu tháng 9 vừa qua, Ban quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương đã tổ chức Hội thảo rà soát và đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch hành động dân tộc thiểu số (EMAP). Tham dự hội thảo gồm các đại biểu đến từ 4 tỉnh/thành có nhiều nhóm dân tộc thiểu số cư trú là Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Ông Mai Văn Phấn - Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương chủ trì Hội thảo.

Ông Mai Văn Phấn phát biểu tại Hội thảo

Mục tiêu của EMAP nhằm tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro liên quan đến quá trình đăng ký đất đai thông qua việc hỗ trợ tiếp cận tham gia ở tất cả các cấp và tích hợp cơ chế giải quyết các vấn đề văn hóa và xã hội vào quá trình đăng ký đất đai. Việc triển khai các nhóm cộng đồng đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến thông tin về dự án, cũng như tham gia trực tiếp tại các buổi họp dân. Vấn đề rào cản về ngôn ngữ đã không còn tồn tại… hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện EMAP tại các địa phương. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn có sự khác biệt lớn và rõ rệt giữa các tỉnh/thành khi làm việc với các nhóm dân tộc thiểu số. Đơn cử như tại Vĩnh Long, việc quan tâm đặc biệt tới các làng Khơme đang đưa ra những kết quả tốt; còn ở Quảng Ngãi, rất nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số có nhận thức rất thấp, kiểu như “Họ bảo tôi và tôi đã ký” …Riêng tại Khánh Hòa, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đi kê khai đăng ký được 90% ở hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Đạt được  kết quả trên là do Ban quản lý dự án VLAP Khánh Hòa đã thành lập nhóm tham gia cộng đồng cấp xã tại 02 huyện trên. Ngoài ra qua trao đổi quá trình thực hiện của 04 tỉnh có triển khai, số lượng giải ngân của tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ cao.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 Đại diện Ngân hàng Thế giới đã đánh giá cao về triển khai kế hoạch hành động khung dân tộc thiểu số của các tỉnh và đề nghị Ban quản lý dự án VLAP cấp Trung ương sớm có các hướng dẫn về kinh nghiệm để các tỉnh tham khảo với nhau và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Mai Văn Phấn đề nghị các tỉnh sớm triển khai các hoạt động còn lại và đánh giá công tác của mình sau khi triển khai khung hành động dân tộc thiểu số../.

Đ.Độ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa