Home Các số bản tin Điều chỉnh giảm tỷ lệ thuê đất, hệ số K thị trường và giảm giá đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Điều chỉnh giảm tỷ lệ thuê đất, hệ số K thị trường và giảm giá đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Thực hiện Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính Phủ và Thông tư 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2010/NĐ-CP) về chính sách thu tiền thuê đất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp sát thị trường (hệ số K) khi nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian áp dụng, mức giá cho thuê đất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tăng đột biến so với giá thuê đất tại chính sách trước đây và nhiều doanh nghiệp đã phản ảnh đề nghị UBND tỉnh xem xét lại mức giá thuê đất hiện nay. Sau khi nghe báo cáo của các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có Thông báo số 285/TB-UBND ngày 17/8/2012 chỉ đạo:

- Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh lại tỷ lệ đơn giá thuê đất giảm xuống còn 0,75% đến 1,5% và giảm hệ số K tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND theo loại đường, khu vực cho phù hợp với thực tế của tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh bằng từ 30% đến 40% so giá đất ở với mục đích thu hút đầu tư và giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính đang khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo trên để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thực hiện trong quý IV/2012.

 Hồ Thị Hiền

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa