Home Các số bản tin HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT

Email In PDF.

Hỏi: Hiện nay tôi có sở hữu một sổ đỏ công nhận quyền sử dụng đất rừng tại huyện Cam Lâm, tôi muốn xin giấy phép khai thác đá chẻ xây dựng, khai thác thủ công tại thửa đất này. Vậy tôi phải xin giấy phép của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh hay chỉ cần xin giấy phép của Phòng TN&MT huyện Cam Lâm? Và có cần xin giấy phép về môi trường, nếu cần thì xin tại Phòng TN&MT huyện hay Sở TN&MT tỉnh ?

Trả lời:

Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: UBND cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 27 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010 (Nghị định số 15/2012/NĐ-CP) quy định: Sở TN&MT là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh. Do vậy, trong trường hợp này, xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đá chẻ làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa; Sở TN&MT Khánh Hòa là cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo qui định.

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản được quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Khoáng sản năm 2010 về cấp phép thăm dò khoáng sản và tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản năm 2010 về cấp phép khai thác khoáng sản.

Hồ sơ cần có Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt (UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt) hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt) tùy theo quy mô khai thác.

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa