Home Các số bản tin Tình hình giải quyết hồ sơ đất đai trong quý III năm 2012

Tình hình giải quyết hồ sơ đất đai trong quý III năm 2012

Email In PDF.

Trong quý III/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã giải quyết được 258 hồ sơ, vụ việc về đất đai (44% giải quyết sớm hẹn, 53% đúng hẹn, 01% trễ hẹn), trong đó có: 11 hồ sơ về cho thuê đất; 01 hồ sơ giao đất; 04 hồ sơ gia hạn sử dụng đất; 37 hồ sơ đăng ký thế chấp; 31 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp; giao 101 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Riêng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh cũng đã hoàn thành các thủ tục và chuyển hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Chi cục Thuế Nha Trang hơn 400 hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng VINACONEX để làm nghĩa vụ tài chính, đồng thời chuyển đến UBND thành phố Nha Trang 38 giấy chứng nhận để ký ban hành.

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa