Gió đêm

Email In PDF.

Tênh hênh nàng gió đêm

Bay vào không trung tĩnh

Và phải anh bàng vuông

Anh bàng chợt tỉnh giấc

Nàng gió xoay xoay tít

Gom rác bẩn vào thùng

Làm phố phường sạch đẹp

Nhà nhà thơm gió mới

Nàng gió xà xuống biển

Biển xanh gợn sóng chào…

Mai Phương

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 08 Tháng 11 2012 08:43 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa