Home Các số bản tin Huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Huyện Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Email In PDF.

Ngày 28/03/2013, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về sự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Về tham dự có các đồng chí đai biểu là lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Đại biểu HĐND huyện; thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể; lãnh đạo Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND các xã-thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Thị Phương Nga - Ủy viên BCH huyện ủy – phó chủ tịch HĐND huyện và đồng chí lê Văn Hoa - ủy viên BCH Huyện ủy -  phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng tài nguyên-môi trường huyện thông qua báo cáo đề dẫn thảo luận lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của Bộ Tài nguyên và môi trường. Theo đó dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm có 14 chương và 206 điều. So với Luật đất đai năm 2003, thì Luật lần này tăng 07 chương và 60 điều (Luật đất đai năm 2003 có 07 chương và 146 điều).

Phạm vi điều chỉnh quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Những thay đổi trong Luật đất đai chủ yếu xoay quanh vấn đề về hoạt động, nội dung và tổ chức điều tra, đánh giá đất đai; bồi thường về đất, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định đăng ký đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; thời hạn sử dụng đất và quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Dự thảo cũng quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình và nhất trí cao với những điều, khoản trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Các ý kiến tiếp tục khẳng định - đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; cần bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Các quy định của Luật vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất vừa đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và giám sát việc thực hiện của các cơ quan Nhà nước nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng thời Luật đất đai quy định cần đảm bảo tính thống nhất với các luật khác có liên quan; sự thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi thành viên trong toàn xã hội đối với việc quản lý và sử dụng đất đai đề phát triển bền vững. Hội nghị tập trung góp ý nhiều về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất; việc cưỡng chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; vấn đề về giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ sử dụng các loại đất; chính sách quản lý, sử dụng đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc giám sát quản lý, sử dụng đất, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai...

Từ hội nghị này, các địa phương trong huyện tiếp tục tổ chức rộng rãi việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Có thể nói - việc lấy ý kiến nhân dân nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Luật đất đai. Các ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân về dự thảo sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện trình Quốc hội ban hành Luật đất đai trong thời gian tới ./.

                                                                                           Đỗ Huyền
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 16:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa