Home Các số bản tin Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh.

Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh.

Email In PDF.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy Ban nhân dân  tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn tất việc đầu tư và chính thức đưa hệ thống Thư điện tử công vụ mới của tỉnh với tên miền @khanhhoa.gov.vn vào hoạt động từ tháng 10/2012.

Hiện nay, có hơn 2500 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC) được cấp mới và hoạt động đạt được những hiệu quả nhất định góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số đơn vị và CBCC được cấp hộp thư điện tử công vụ nhưng việc thường xuyên sử dụng vẫn chưa cao và nhiều CBCC vẫn sử dụng thư điện tử miễn phí khác (yahoo, gmail, hotmail…) trong việc trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản hành chính.

                           

Để khắc phục tình trạng này và tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong công việc, góp phần thực hiện tốt các quy định về sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin số, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan thường xuyên sử dụng Thư điện tử công vụ trong công việc để trao đổi thông tin và gửi nhận văn bản hành chính. Các cơ quan thực hiện gửi , nhận thông tin qua Thư điện tử công vụ các loại văn bản đã được quy định tại Điều 8 Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điệna tử công vụ tỉnh Khánh Hòa trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

                                                                                                                           Đức Huy

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 16:06 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa