Home Các số bản tin Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2011 cho đến nay

Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2011 cho đến nay

Email In PDF.

 Tổng hợp tình hình thực hiện công tác cấp giấy phép (GP) hoạt động khoáng sản từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/01/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp 12 giấy phép thăm dò khoáng sản (GPTD) và 29 giấy phép khai thác khoáng sản (GPKT), cụ thể như sau: huyện Vạn Ninh là 04 GPKT (03 GP đá làm VLXDTT và 01 GP đất san lấp); thị xã Ninh Hòa là 05 GPTD (02 GP đất, đá làm VLXDTT, 01 GP đất san lấp, 01 GP cát, sỏi làm VLXDTT và 01 GP bùn khoáng) và 09 GPKT (04 GP đất, đá làm VLXDTT, 01 GP đất san lấp, 02 GP cát làm VLXDTT và 02 GP bùn khoáng); thành phố Nha Trang là 01 GPKT đất, đá làm VLXDTT; huyện Diên Khánh là 02 GPTD đất, đá làm VLXDTT và 07 GPKT (04 GP đá làm VLXDTT, 01 GP sét gạch ngói, 01 GP đất san lấp và 01 GP cát làm VLXDTT); Huyện Cam Lâm là 01 GPTD đất, đá làm VLXDTT và 02 GPKT đất, đá làm VLXD TT; Huyện Khánh Vĩnh là 01 GPTD cát làm VLXDTT; Thành phố Cam Ranh là 3 GPTD (01 GP đất, đá làm VLXDTT, 01 GP đất san lấp và 01 GP bùn khoáng) và 06 GPKT (04 GP đất, đá làm VLXDTT, 01 GP đất san lấp và 01 GP cát san lấp).

 Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà có 62 giấy phép khai thác khoáng sản cấp cho 54 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản và 12 giấy phép thăm dò khoáng sản cấp cho 12 doanh nghiệp đang còn hiệu lực./.

Nguyễn Thanh Minh

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 16:08 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa