Home các số BT Hợp lý hóa việc kê khai đăng ký, phân loại, xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở theo dự án VLAP để giảm bớt thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí tiền công.

Hợp lý hóa việc kê khai đăng ký, phân loại, xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở theo dự án VLAP để giảm bớt thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí tiền công.

 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được lãnh đạo Sở TNMT giao nhiệm vụ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở theo dự án Vlaps tại địa bàn phường Cam Phúc Bắc, Tp Cam Ranh.

  Khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo Trung tâm cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp vì địa bàn phường Cam Phúc Bắc của thành phố Cam Ranh đất đai mua bán chuyển nhượng qua nhiều chủ sử dụng, không thông qua thủ tục pháp lý quy định dẫn đến sự biến động đất đai là rất lớn nên khó khăn cho việc quản lý của địa phương cũng như công tác đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn.

  Trước năm 2011, tại phường Cam Phúc Bắc đã có nhà thầu thực hiện đó là Công Ty TNHH nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng của Bộ xây dựng nhưng không đạt hiểu quả nên xin rút lui. Lý do: Đăng ký kê khai chậm tiến độ, nội dung và chất lượng hồ sơ đăng ký không đạt chất lượng và số lượng...

  Được lãnh đạo Trung tâm giao nhiệm vụ nên tôi luôn luôn suy nghĩ mình phải có phương pháp đổi mới đó là hợp lý hóa việc đăng ký kê khai, phân loại hồ sơ, xét duyệt hồ sơ thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi có ý tưởng đề ra, tôi đã báo cáo lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Ban Vlap tỉnh, Văn Phòng Đăng Ký QSD đất thành phố Cam Ranh, UBND phường Cam Phúc Bắc để được áp dụng và triển khai.

  Phương pháp hợp lý hóa việc kê khai đăng ký, phân loại, xét duyệt hồ sơ cấp GCN QSD đất'; cụ thể như sau:

 1. Việc kê khai đăng ký, phân loại hồ sơ

   + Theo cách làm cũ (thực hiện theo 03 bước):

    Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

    Sau khi người sử dụng đất nhận được thông báo thời gian, địa điểm kê khai đăng ký và đến đăng ký; tổ công tác phát tờ khai và tiếp nhận hồ sơ đăng ký, các loại giấy tờ liên quan đến đất của người sử dụng đất.

     Bước 2: Kiểm tra, rà soát hồ sơ

     Căn cứ hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất, đơn vị tư vấn thực hiện việc so sánh đối chiếu sổ mục kê, thống kê số lượng thửa đất đã được kê khai, số lượng thửa đất chưa được kê khai nhằm có kế hoạch kê khai bổ sung: rà soát những thửa đất không đủ điều kiện cấp GCN QSD đất, như đất 5%, đất có chủ trương thu hồi, đất thuê...

     Bước 3: Phân loại hồ sơ

     Phân loại hồ sơ theo 03 loại (cấp mới, cấp đổi, cấp lại)

     Sau khi đăng ký và được các chủ sử dụng đất nộp các loại giấy tờ liên quan đến nhà, đất thì công việc phân loại hồ sơ không được tiến hành ngay mà đợi đến khi đăng ký kê khai xong mới tiến hành phân loại giấy tờ; do vậy nếu chúng ta không phân loại giấy tờ ngay thì tất yếu sẽ xảy ra trường hợp hồ sơ của người sử dụng đất bị thiếu, không đúng và khi bị thiếu thì rất mất công, mất thời gian phải thông báo cho chủ sử dụng đất bổ sung giấy tờ, đặc biệt là mất lòng tin đối với người dân.

   + Phương pháp hợp lý hóa (thực hiện theo 01 bước):

    Trước khi tiến hành kê khai đăng ký, Đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã (phường) kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính để lập danh sách các thửa đất không đủ điều kiện cấp GCN (không phải tiến hành kê khai đăng ký) như các thửa đất thuộc quỹ đất công ích (đất 5%); các thửa đất thuộc dự án đầu tư đã có Quyết định, có thông báo hoặc có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản; các thửa đất cho thuê, thuê lại mà không phải đất thuê, thuê lại của các khu công nghiệp.

    Sau đó mới tiến hành kê khai đăng ký. Kê khai đăng ký đến đâu sẽ được ghi chú (đánh dấu) vào bản đồ địa chính (đánh dấu vào thửa đất đã đăng ký); kiểm tra đối soát với sổ mục kê để cuối thời gian đăng ký tại Tổ dân phố đó sẽ biết được những thửa đất nào chưa được đăng ký và lập danh sách mời chủ sử dụng đất kê khai bổ sung ngay.

    Đồng thời với việc đăng ký đến đâu, ta tiến hành phân loại hồ sơ đến đó. Việc phân loại hồ sơ theo 03 loại (cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCN).

  2. Việc xét duyệt hồ sơ cấp GCN:

  + Theo cách làm cũ: gồm 04 bước

   Bước 1: Trước khi đưa hồ sơ ra Hội đồng tư vấn họp xét, đơn vị tư vấn phải tiến hành thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, nhà (tất cả các hồ sơ).

    Bước 2: Hội đồng tư vấn họp xét.

   Bước 3: Những hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN được chuyển qua Đội thuế của UBND phường kiểm tra, xác nhận thời điểm nộp thuế và người nộp thuế.

    Bước 4: Niêm yết công khai.

  + Phương pháp hơp lý hóa (thực hiện 02 bước)

   Bước 1: Đơn vị tư vấn chuẩn bị hồ sơ ( kèm theo danh sách trích ngang hồ sơ) đưa ra Hội đồng họp xét, xác định những trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN, chỉ những hồ sơ mà Hội đồng không xác định được nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất thì mới tiến hành thẩm tra xác minh hoặc lấy phiếu ý kiến khu dân cư.

   Bước 2: Niêm yết công khai

   Khẳng định phương pháp mới không sai quy trình, không sai quy định của pháp luật.

  3. Kết quả đạt được cụ thể là:

  - Số hồ sơ cần kê khai đăng ký: 5722 hồ sơ

  - Số hồ sơ đã được kê khai đăng ký: 4622 hồ sơ (Trong đó: cấp đổi là 2002, cấp mới là 2620 hồ sơ), đạt 82%.

     Số hồ sơ chưa kê khai, đơn vị tiếp tục mời và vận động cho kê khai.

    Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã chuyển hồ sơ đến UBND phường họp 2.548 hồ sơ, hồ sơ đủ điều kiện là 1.995 hồ sơ.

    Đã xác nhận nội dung đơn và in được 1.348 Giấy chứng nhận, chuyển vào Văn Phòng Đăng ký QSD đất Tp Cam Ranh thẩm định 842; UBND thành phố ký được 590 Giấy chứng nhận.

   Chúng ta áp dụng các biện pháp hợp lý hóa nêu trên thì sẽ giảm bớt được một khoảng thời gian không nhỏ so với trước đây và giảm được phần không nhỏ chi phí cho việc vận động kê khai đăng ký, chi phí cho việc thẩm tra xác minh nguồn gốc đất, chi phí các cuộc họp của Hội đồng tư vấn đất đai; đồng thời tránh được việc gây phiền phức, bức súc cho người sử dụng đất khi phải đi lại nhiều lần, bổ sung nhiều loại giấy tờ; mặt khác giúp chúng ta ngoài việc thực hiện tốt các công tác vận động người dân sử dụng đất đều tiến hành kê khai đăng ký để Nhà nước có cơ sở quản lý và giúp cho Hội đồng tư vấn họp xét đúng đối tượng sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, tránh sai sót trong việc xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

                                                                                                              Nguyễn Minh Tuấn


 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa