Home Các số bản tin MỘT SỐ TÌNH HÌNH NỔI BẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN Ở KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA

MỘT SỐ TÌNH HÌNH NỔI BẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN Ở KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA

Email In PDF.

Hiện trạng khai thác, chế biến khoáng sản

          Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau: Cát thủy tinh, đá granit sản xuất đá ốp lát, đá xây dựng (đá phun trào, granit), cát xây dựng, sét gạch ngói, nước khoáng, bùn khoáng, đất san lấp.

Khai thác cát trắng thủy tinh, huyện Cam Lâm: có 02 doanh nghiệp đang khai thác loại khoáng sản này là Công ty Đầu tư và Khai thác khoáng sản Khánh Hòa (Minexco) và Công ty Cát Cam Ranh (Fico).

- Minexco khai thác, tuyển rửa cát trắng để xuất khẩu, sản lượng khai thác theo thiết kế là 200.000 tấn/năm, thực tế đang khai thác khoảng 500.000 đến 600.000 tấn/năm. Công nghệ tuyển theo độ hạt và rửa sạch cát bằng nước;

- Fico khai thác, tuyển rửa cát trắng tiêu thụ trong nước, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy thủy tinh bao bì, kính xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, công suất khoảng 150.000 - 200.000 tấn. Công nghệ tuyển rửa và nghiền mịn theo độ hạt;

Khai thác cát vàng Đầm Môn, huyện Vạn Ninh: công ty Minexco đang khai thác, vị trí mỏ nằm trong Khu kinh tế Vân Phong. Sản lượng khai thác khoảng 165.000 tấn/năm, chủ yếu xuất khẩu ra nước ngoài. Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, tuyển rửa và xuất khẩu;

Khai thác đá khối granit sản xuất đá ốp lát: có 16 doanh nghiệp đang khai thác, trong đó có 10 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy cưa xẻ, sản xuất đá ốp lát, các doanh nghiệp còn lại đang trong giai đoạn xây dựng nhà máy. Công nghệ chủ yếu khai thác đá granit tảng lăn theo phương pháp thủ công và sử dụng vật liệu nổ để tách, bóc đá khối. Hiện nay, một số mỏ khai thác đá gốc đã đưa công nghệ cắt đá khối tại moong khai thác, hạn chế tối đa tình trạng nứt, nẻ do nổ mìn. Công nghệ cưa xẻ, đánh bóng bằng thủ công hoặc được sử dụng các thiết bị máy móc của Trung Quốc nên sản phẩm chưa đạt chất lượng cao. Có một vài nhà máy được đầu tư máy móc của Châu Âu nên sản phẩm đạt chất lượng cao;

Khai thác nước khoáng: đã có 6 mỏ được cấp giấy phép khai thác, 02 mỏ giấy phép đã hết hạn và 04 mỏ đã có giấy phép thăm dò trữ lượng. Mới chỉ có hai mỏ đầu tư dây chuyền đóng chai nhựa chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, một mỏ là nước khoáng nóng mặn được sử dụng để tắm;

Khai thác bùn khoáng: hiện UBND tỉnh đã cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản bùn khoáng. Trên cơ sở kết quả thăm dò trữ lượng, các doanh nghiệp sẽ đầu tư công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho dịch vụ ngâm tắm bùn khoáng.

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT): UBND tỉnh đã cấp 59 giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò và khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT, cát làm VLXDTT, đất san lấp, sét gạch ngói) nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Công tác thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015 đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 sau khi HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012.

Về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đã được khoanh định từ năm 2008 theo qui định, các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã có ý kiến thống nhất bằng văn bản của các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh và gửi các bộ, ngành ở trung ương để lấy ý kiến bằng văn bản nhưng chưa nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Giao thông Vận tải. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2242/UBND-KT ngày 04/5/2013, Sở đã đề nghị các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (Công văn số 914/STNMT ngày 10/5/2013) rà soát đề xuất các khu vực khoáng sản nhỏ lẻ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 11 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 2010 để Sở tổng hợp lập đề cương dự toán kinh phí thực hiện đề án khoanh định các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện.

Trong năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đoàn Kiểm toán khu vực VIII thực hiện kiểm toán chuyên đề về lĩnh vực khoáng sản, qua đó kiểm tra 25 đơn vị hoạt động khoáng sản; phối hợp với Đoàn Kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra 11 đơn vị hoạt động khoáng sản. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành triển khai 03 đoàn thanh tra về lĩnh vực môi trường, khai thác khoáng sản đối với 07 doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các vi phạm chủ yếu: chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy phép hoạt động khoáng sản đã cấp; chưa thực hiện bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác mỏ; chưa thực hiện chương trình giám sát môi trường xung quanh, chú trọng công tác bảo vệ môi trường khi khai thác và chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản đối với 04 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và tham gia phối hợp với cảnh sát môi trường tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã tiến hành kiểm tra xử lý các đơn vị khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, đã tiến hành kiểm tra 09 đơn vị khai thác khoáng sản (07 đơn vị đá ốp lát đã được UBND tỉnh cho phép khai thác tạm thời khoáng sản nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu đá khối cho nhà máy của đơn vị đã đầu tư xây dựng, 01 đơn vị khai thác đá khối do Bộ TNMT cấp phép và 01 đơn vị khai thác đá chẻ có thu hồi đá khối do UBND tỉnh cấp phép khai thác). Kết quả, các đơn vị đã khai thác ngoài khu vực cấp phép do trữ lượng đá trong khu vực mỏ được cấp phép đã hết đá khối hoặc không còn nhiều (trừ khu vực mỏ đá Hòn Chuông đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Granit Đại Thành và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Thạch). Ngoài ra, có một số đơn vị vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản như: chưa chôn cột mốc bê tông các điểm khép góc khu vực mỏ, chưa có hợp đồng thuê đất, chưa nộp đủ tiền ký quỹ phục hồi môi trường, chưa quan trắc môi trường định kỳ hoặc số lần quan trắc chưa đủ theo Bản cam kết môi trường hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt…

Những khó khăn và tồn tại

Tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân là do công tác quản lý khai thác khoáng sản loại này ở địa phương còn hạn chế, dẫn đến việc khai thác khoáng sản trái phép nhiều, nhất là cát, đất san lấp, đá chẻ.

Trên cơ sở công tác cấp phép hoạt động khoáng sản nêu trên và qua công tác kiểm tra thực tế tại các địa bàn nhằm nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản, thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh như sau:

- Huyện Vạn Ninh: do chưa có bất kỳ giấy phép khai thác cát làm VLXDTT nên trên địa bàn vẫn còn tình trạng khai thác cát làm VLXDTT trái phép. Bên cạnh đó, mặc dù đã được cấp 01 giấy phép khai thác đất san lấp nhưng do mỏ này chưa đi vào khai thác nên trên địa bàn vẫn có tình trạng khai thác đất san lấp trái phép. Đối với hoạt động khai thác đá granit tảng lăn làm VLXD, ở một số mỏ đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác tạm trước nay, do cạn kiệt nguồn vật liệu khu vực đá tảng lăn trong khu vực được cấp phép, hiện nay có tình trạng khai thác ngoài phạm vi khu vực được cấp phép, khai thác không theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thị xã Ninh Hòa: mặc dù đã cấp được 02 giấy phép khai thác cát làm VLXDTT và 01 giấy phép khai thác đất san lấp tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn tình trạng khai thác cát làm VLXDTT và đất san lấp trái phép.

- Thành phố Nha Trang: vẫn còn tình trạng khai thác cát làm VLXDTT và đất san lấp trái phép; bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển trái phép cát làm VLXDTT, cát, đất làm vật liệu san lấp ra khỏi các khu vực dự án, công trình vẫn còn diễn ra.

- Huyện Diên Khánh: mặc dù đã cấp 01 giấy phép khai thác cát làm VLXDTT và 01 giấy phép khai thác đất san lấp tuy nhiên trên địa bàn hoạt động khai thác cát làm VLXDTT và đất san lấp vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, đối với một số mỏ khai thác đá granit ốp lát, đã xẩy ra tình trạng khai thác ra ngoài phạm vi khu vực được cấp phép khai thác.

- Huyện Cam Lâm: vẫn còn diễn ra tình trạng khai thác trái phép cát trắng hạt to làm VLXD, cát làm VLXDTT và cát, đất làm vật liệu san lấp. Đối với, khu vực khai thác cát trắng làm VLXD của Công ty Minexco, tình trạng khai thác trái phép ngoài phạm vi khu vực cho phép và khai thác tại các khu vực chưa được nhà nước giao, cho thuê đất (Công ty tự thỏa thuận với dân, rồi tiến hành khai thác, không tiến hành thủ tục thuê đất theo quy định).

- Thành phố Cam Ranh: mặc dù đã cấp 01 giấy phép khai thác đất san lấp và do chưa có giấy phép khai thác cát làm VLXDTT nên vẫn còn tình trạng khai thác cát làm VLXDTT và đất san lấp trái phép.

- Huyện Khánh Vĩnh: tình trạng khai thác trái phép cát làm VLXDTT, đất san lấp còn diễn ra. Bên cạnh đó, hiện nay còn có tình trạng khai thác trái phép Thiếc.

- Huyện Khánh Sơn: tình trạng khai thác trái phép đá, cát làm VLXDTT, và đất san lấp còn diễn ra. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn vừa được cấp 01 giấy phép thăm dò đá làm VLXDTT nên trong thời gian đến tình trạng khai thác trái phép đá đá làm VLXDTT có thể chấm dứt.

Mặc khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có tình trạng lợi dụng việc cải tạo mặt bằng trong các khu vực đất đồi, sườn đồi, đất trồng cây lâu năm, đồng ruộng của các hộ dân để thực hiện khai thác trái phép đất, cát san lấp, cát trắng hạt to làm VLXD và sét, gạch ngói.

Các khu vực khoáng sản đá granit ốp lát đã được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 09/01/2011. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tạm dừng việc cấp phép thăm dò, khai thác mới (mục l điểm 6 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Do vậy, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đá granit ốp lát trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu đá khối cung cấp cho nhà máy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 6 doanh nghiệp đang khai thác đá granit đá ốp lát theo 7 giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Còn lại 08 doanh nghiệp đang khai thác 9 mỏ theo giấy phép khai thác tạm của tỉnh, trong số 8 doanh nghiệp này thì đã có 7 nhà máy, cơ sở chế biến đá đang hoạt động.

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đá granit ốp lát, UBND tỉnh đã báo cáo, kiến nghị nhiều lần với các Đoàn giám sát của Quốc hội, thanh tra bộ Tài nguyên và Môi trường. Gần đây tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng, Công Thương và UBND tỉnh rà soát, kiểm tra, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 169/TB-CPCP ngày 17/4/2013). Dự kiến trung tuần tháng 6, UBND tỉnh sẽ làm việc với Bộ Tài nguyên cụ thể về các nội dung liên quan để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ có quyết định cho tiếp nhận hồ sơ thăm dò, khai thác đá granit của một số doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu khoáng sản; trong thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp về nguồn nguyên liệu sản xuất, cho phép UBND tỉnh xem xét, cấp phép khai thác tạm thời.

Thực trạng đội ngũ quản lý nhà nước về khoáng sản: chỉ có lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về khoáng sản cấp tỉnh đạt yêu cầu trình độ năng lực chuyên môn. Còn lại, lực lượng cán bộ tại cấp huyện và cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả về số lượng và năng lực chuyên môn, có thể do kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực (đất đai, môi trường và khoáng sản).

Về lực lượng thanh tra chuyên ngành về khoáng sản thuộc Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường luôn không đủ về số lượng biên chế (không có cán bộ để bố trí), quan trọng nhất là số lượng thanh tra viên quá ít. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường là rất lớn, nhiều đơn thư khiếu kiện liên quan đến nhiều lĩnh vực như đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và các nhiệm vụ khác. Từ thực tế trên cho thấy, lực lượng thanh tra chuyên ngành về khoáng sản còn thiếu cả về số lượng và chất lượng nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Nguyễn Thanh Minh 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa