Home Các số bản tin KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN, KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NGÀY 15/5/2013

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN LÂM SẢN, KHOÁNG SẢN TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NGÀY 15/5/2013

Email In PDF.

         Từ đầu năm 2012, trên rừng đầu nguồn xã Khánh Phú, Khánh Thành tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép diễn biến khá phức tạp với nhiều người tham gia. Các hoạt động khai thác, đào đãi khoáng sản trái phép đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân dọc theo khu vực sông Cầu, sông Khế, ảnh hưởng đế khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Khế, nhiều cây gỗ lớn đã bị ngã đổ làm thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép. Theo đó, UBND huyện Khánh Vĩnh đã khẩn trương tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

- Ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng huyện Khánh Vĩnh; Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;

- Ban hành Phương án số 1128/PA-UBND, ngày 28/9/2012 về ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường Khánh Lê – Lâm Đồng và Kế hoạch số 1129/KH-UBND, ngày 28/9/2012 về phòng chống khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh;

- Ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/2/2013 về việc cấm tất cả người không phận sự vào khu vực khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Khánh Thành;

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng nhằm để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp phù hợp tình hình thực tế. UBND huyện đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo và phê chuẩn các kế hoạch chốt chặn, truy quét để làm cơ sở cho các ngành chức năng, địa phương triển khai thực hiện công tác truy quét, chốt, chặn khai thác lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Tổ chức sơ kết công tác đấu tranh phòng chống khai thác khoáng sản trái phép. Từ quý IV năm 2012 đến nay huyện Khánh Vĩnh duy trì giải pháp là: thực hiện việc chốt chặn 24/24 tại bãi khai thác, số lượng người tham gia là 20 người (tại khu vực khai thác xã Khánh Phú) và 25 người (tại khu vực khai thác xã Khánh Thành), Công an huyện bố trí người tham gia với lực lượng chốt chặn của xã và làm tổ trưởng tổ chốt chặn.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiếp tục cử lực lượng tham gia làm nhiệm vụ cùng với Đội Kiểm lam cơ động tỉnh tại điểm chốt chặn khu vực dốc A Meo, thị trấn Khánh Vĩnh.

Một số kết quả quan trọng

Trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013: Đã tổ chức 23 đợt kiểm tra truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại các khu vực rừng thuộc xã Khánh Thượng, Liên Sang, Khánh Phú và nhất là khu vực rừng dọc theo đường Khánh Lê- Lâm Đồng thuộc Công ty Lâm sản quản lý. Quá trình kiểm tra kiểm soát lam sản đã lập 305 biên bản vi phạm, tạm giữ: 133,982m3 gỗ tròn (trong đó có 14,581 m3 là gỗ nhóm IIA); 500,963 m3 gỗ xẻ hộp (trong đó có 114,504 m3 là gỗ nhóm IIA); 7.754 kg Bách xanh, 1.500 kg Thông ngo, 37 chiếc ô tô, 56 chiếc xe gắn máy, 6 chiếc cưa xăng. Đã xử lý 326 vụ, tịch thu: 134,223m3 gỗ tròn (trong đó có 10,743 m3 là gỗ nhóm IIA); 517,78 m3 gỗ xẻ hộp (trong đó có 111,549 m3 là gỗ nhóm IIA); 7.754 kg Bách xanh, 1.500 kg Thông ngo, 05 chiếc ô tô, 43 chiếc xe gắn máy, 4 chiếc cưa xăng, phạt hành chính: 734.070.000 đồng, tổng thu nộp ngân sách: 3.367.822.000.

Đã tổ chức 25 đợt truy quét tại tiểu khu 193 xã Khánh Thành và tiểu khu 205 xã Khánh Phú với lực lượng tham gia gồm phòng PC65, PC49 Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã Khánh Thành, Khánh Phú. Qua công tác truy quét đã phá hủy nhiều lán trại, thu giữ nhiều vật dụng, công cụ để phục vụ khai thác khoáng sản trái phép và đẩy đuổi số lượng đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ra khỏi khu vực khai thác, phá hủy toàn bộ phương tiện, vật dụng để khai thác. Đồng thời, chỉ đạo các xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức chốt chặn.

Triển khai quyết liệt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/3/2013 của UBND huyện về việc cấm tất cả người không phận sự vào khu vực khai thác khoáng sản trái phép gây ô nhiễm môi trường tại xã Khánh Thành.

Tiếp tục duy trì công tác chốt chặn tại xã Khánh Thành; tổ chức 02 đột truy quét từ Khánh Phú sang Khánh Thành. Sau thời gian chốt chặn 24/24 và nhiều đợt truy quét thì hiện nay số đối tượng khai thác khoáng sản trái phép đã giảm hẳn. Từ đầu năm 2013, huyện dừng việc chốt chặn tại khu vực khai thác thuộc xã Khánh Phú; từ giữa tháng 5/2013 giảm quân số chốt chặn tại khu vực khai thác thuộc xã Khánh Thành từ 25 người xuống còn 15 người.

Từ cuối năm 2012 các đối tượng khai thác có mở rộng địa bàn khai thác qua các khu vực thuộc xã Khánh Thượng, tuy nhiên hiệu quả khai thác không cao nên một số đối tượng đã tự ý ruta khỏi địa bàn. Thời gian gân đây có biểu hiện các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép mở rộng địa bàn khai thác lên tới tiểu khu 173 xã Giang Ly, Khánh Thượng (khu giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng).

Những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện

Về khai thác, cận chuyển lâm sản trái phép: Do trình độ nhận thức của một số người đồng bào tại địa phương còn hạn chế nên phần đông đầu nậu cầm đầu là người ở địa phương khác đến mua chuộc, dụ dỗ đồng bào địa phương tham gia khai thác, kéo lĩa, cất giấu lâm sản và thông tin cho các đối tượng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra kiểm soát lâm sản, do đó có vài trường hợp có dấu hiệu chống người thi hành công vụ xảy ra. Lực lượng Kiểm lâm Khánh Vĩnh quá mỏng so với diện tích rừng cần được quản lý bảo vệ (hơn 85 nghìn ha). Đồng thời lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng chưa có đủ địa vị pháp lý, chưa đủ mạnh để quản lý, bảo vệ lâm sản của đơn vị mình.

Về khai thác khoáng sản trái phép: Do địa bàn núi cao, rừng rậm, khu vực khai thác khoáng sản trái phép thuộc rừng đầu nguồn, cách xa trung tâm các xã, do đó việc di chuyển lê tới 02 tiểu khu 193,205, 173 là rất khó khăn, mất nhiều thời gian, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật dụng phục vụ cho các đoàn công tác không thuận lợi.

- Công tác tổ chức truy quét đã được công khai với nhiều cấp, nhiều ngành nên đã để lộ lọt thông tin, đối tượng khai thác chủ động bố trí người theo dõi các hoạt động của lực lượng chức năng dẫn đến đối tượng chủ động tổ chức đối phó như bỏ khu vực khai thác, chôn giấu các phương tiện dùng để khai thác….

- Sau khi lực lượng truy quét rời khỏi địa bàn, các đối tượng đã tiếp tục tổ chức luồn đường rừng vào khu vực khai thác lại tập trung chủ yếu ở các hầm, hố đào sẵn trước đây. Việc này huyện đã đề nghị Tỉnh cho đánh sập các hầm này và đến nay chưa được triển khai. Việc chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng để hỗ trợ cho công tác truy quét, tuần tra kiểm soát và chốt chặn còn thiếu, chưa bảo đảm.

- Một số thành viên tổ chức chốt chặn tại các xã chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác chốt chặn như: sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, phương pháp đấu tranh… và có biểu hiện buôn lỏng trách nhiệm để cho đối tượng khai thác vẫn tiến hành khai thác khoáng sản trái phép hàng ngày.

- Do chưa có biện pháp mạnh đối với các đối tượng khai thác nên các đối tượng này không sợ lực lượng chốt chặn. Lực lượng tham gia chốt chặn của chủ rừng, Hạt Kiểm lam, UBND các xã còn mỏng không đủ sác để đẩy đuổi, thậm chí còn bị một số đối tượng đe dọa đến tính mạng cá nhân và gia đình, do đó công tác chốt chặn chưa có hiệu quả.

- Việc tổ chức điều tra để đấu tranh, triệt phá tận gốc các băng nhóm cầm đầu hoạt động bảo kê khai thác, mua bán khoáng sản trái phép thực hiện còn chậm và chưa có kết quả.

UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo tiếp tục công tác đấu tranh với khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép

Tiếp tục tham gia cùng với lực lượng Kiểm lâm cơ động tỉnh chốt chặn tại chốt dốc A Meo thị trấn Khánh Vĩnh trong công tác ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Nắm sát tình tình tại khu vực khai thác xã Khánh Phú và xã Khánh THành để tổ chức truy quét, chốt chặn phù hợp với tình hình thực tế, không chủ quan vì rất có khả năng các đối tượng sẽ quay trở lại các khu vực này.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị cấm các đối tượng vào khu vực đang diễn ra khai thác nhằm đảm bảo nguồn nước ở sông Khế, sông Cầu không bị ô nhiễm. Lập biên bản đối với các đối tượng vi phạm; đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm nhiều lần.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động rộng khắc trong nhân dân, cộng đồng dân cư, nhất là nêu cao tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ, Đảng viên; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ đội tham gia chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, tham gia truy quét hoạt động vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Nắm sát tình hình, diễn biến tại các khu vực mới tại xã Giang Ly, xã Khánh Thượng để có giải pháp đấu tranh phù hợp, đạt hiệu quả./.

                                                                               (Nguồn: UBND huyện Khánh Vĩnh)

TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Nguyễn Thanh Minh 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa