Home Các số bản tin Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ V với chủ đề: "Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo"

Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ V với chủ đề: "Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo"

Email In PDF.

Ngày 7/6/2013, đồng chí Mai Xuân Hưng – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa đã tham dự “Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ V”, đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 với chủ đề “Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tại thành phố Hà Tĩnh. Chủ trì diễn đàn là ông Ông Phạm Chu Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tham dự diễn đàn có các đại biểu của các cơ quan trung ương, chuyên gia - các viện trường và đại biểu của 28 tỉnh thành có biển trên cả nước. Các tham luận tại Hội thảo  đã tập trung các nội dung chính như sau :

-Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển nhằm bảo vệ các hệ sinh thái, các loài thuỷ sinh vật biển có giá trị kinh tế, khoa học; góp phần phát triển kinh tế biển, cải thiện kinh tế của cộng đồng ngư dân các địa phương ven biển.

-Tập trung tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp từ trung ương đến địa phương đặc biệt là các địa phương ven biển có ý thức trong việc ưu tiên, đặt lợi ích chung của quốc gia lên trên, theo hướng chia sẻ, giữ gìn và làm tốt công tác bảo vệ “Khu bảo tồn biển với việc phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo”. Có ý thức tốt hơn trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trên cơ sở xây dựng lối ứng xử tích cực, thân thiện với môi trường biển và chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực có liên quan.

-Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững về kinh tế của hệ thống đảo để có bước đột phá về kinh tế biển, đảo và ven biển của nước ta, đồng thời xây dựng hệ thống đảo trở thành tuyến phòng thủ vũng chắc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia các vùng biển, đảo của tổ quốc, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ V là nơi chia sẻ những ý tưởng, những đề xuất, những kiến nghị của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các doanh nhân, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp về những vấn đề trong công tác xây dựng, quản lý, phát triển khu bảo tồn biển. Thông qua đó các nhà hoạch định chính sách có các phương án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào việc thiết lập, quản lý các khu bảo tồn biển, phục vụ phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

(Toàn cảnh Diễn đàn)

Chi cục Biển và Hải đảo

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa