Home Các số bản tin MCD MỘT THẬP KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA.

MCD MỘT THẬP KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA.

Email In PDF.

Cách đây hơn 10 năm cộng đồng dân cư ven biển xã Rạn Trào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu biết đến những hoạt động bảo tồn sinh vật biển được triển khai từ một tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tên gọi là IMA (Liên minh sinh vật biển quốc tế tại Việt Nam) tiền thân của tổ chức MCD (Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng) hiện nay. Là một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ năm 2003 với mục tiêu bảo vệ các hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống của cộng đồng ven biển thông qua việc nâng cao nhận thức, xây dựng các mô hình hỗ trợ cộng đồng dân cư nghèo ven biển tạo các sinh kế thân thiện với môi trường.

Nhận thấy môi trường ven biển là nơi gắn bó thiết thực, đem lại nguồn sống chủ yếu đối với người dân nơi đây, và đây cũng là nơi dễ bị tổn thương nhiều nhất với những biến đổi thất thường của thiên nhiên, thời tiết và sự khai thác quá mức thiếu hiểu biết của người dân, sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng dân cư ven biển trong tương lai. Với những mong muốn đóng góp để nơi có các hệ sinh thái biển đa dạng phong phú sẽ được gìn giữ, bảo vệ bởi một cộng đồng dân cư hiểu biết và có nhận thức tốt. Từ năm 2003, cùng với người dân tại địa phương, MCD đã có những bước đi đầu tiên hỗ trợ vận động xây dựng Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa, MCD đã triển khai dự án “ Thúc đẩy phát triển bền vững nhằm cải thiện sinh kế cho cho cộng đồng nghèo ven biển”; Với những hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng : xây dựng và củng cố năng lực; Nâng cao nhận thức; tăng cường đối thoại; bảo vệ và khai thác các giá trị tại địa phương; xây dựng và kết nối các nguồn lực.

Năm 2008, Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào đã được thành lập theo Quyết định 1738/UBND ngày 28/9/2008 của UBND huyện Vạn Ninh, đồng thời kiện toàn Ban quản lý với 8 thành viên. Mô hình khu bảo tồn biển do địa phương quản lý được thể chế hóa, tăng cường năng lực cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã về quản lý tổng hợp vùng ven biển, bảo tồn hệ sinh thái gắn với phát triển sinh kế cộng đồng. Điển hình là mô hình đa dạng hóa sinh kế với du lịch sinh thái cộng đồng tại Vạn Hưng, Vạn Ninh; nuôi trồng thủy sản bền vững, lựa chọn đối tượng nuôi thân thiết với môi trường (Vẹm xanh, Hải sâm, Rong biển…); Nhóm cộng đồng kinh doanh và hợp tác xã hỗ trợ kiến thức kinh doanh tăng hiệu quả sử dụng vốn và tiếp cận tín dụng nhỏ nhỏ; các hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Năm 2012, được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa, MCD tiếp tục triển khai dự án “ Mở rộng hợp tác tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu tại các khu dự trữ sinh quyển và bảo tồn của Việt Nam” tại 2 xã Vạn Hưng và Vạn Lương huyện Vạn Ninh. Nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ cho các hộ thực hành sinh kế thích ứng và tuyên truyền về biến đổi khí hậu.

Với những cố gắng và kết quả của hoạt động kết hợp tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên và cải thiện đời sống cộng đồng vùng ven biển thông qua việc triển khai các mô hình thực tiễn tại tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 tặng Bằng khen cho MCD  đã có thành tích đóng góp trong công tác bảo tồn biển tại khu vực Rạn Trào, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Bằng khen là sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của MCD cho  tỉnh Khánh Hòa. Trong Diễn đàn kỷ niệm MCD một thập kỷ cống hiến và trưởng thành với chủ đề MCD cùng thanh niên xung kích và các bên liên quan ứng phó với biến đổi khí hậu vùng biển đảo, Ông Lê Đức Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị MCD sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động bảo tồn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương trong thời gian tiếp theo.

Diễn đàn MCD cùng thanh niên xung kích và các bên liên quan ứng phó biến đổi khí hậu vùng biển đảo

Chi cục Biển và Hải đảo

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa