Home Các số bản tin CÔNG TÁC PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN NĂM 2013

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN NĂM 2013

Email In PDF.

            Triển khai kế hoạch tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản năm 2013 cho cán bộ quản lý cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 8/5/2013 và ngày 10/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Nha Trang và UBND thành phố Cam Ranh tổ chức 02 lớp tập huấn cho 60 cán bộ tại thành phố Nha Trang và 40 cán bộ tại thành phố Cam Ranh với các nội dung sau:

- Giới thiệu tổng quát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

- Giới thiệu chi tiết, cụ thể về trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai  tại địa phương. Các chính sách hỗ trợ địa phương có hoạt động khoáng sản.

- Giới thiệu các mỏ khoáng sản được nằm trong quy hoạch của Chính phủ và của UBND tỉnh; các mỏ khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại địa phương

Theo kế hoạch trong tháng 6 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện: Khánh Sơn; Khánh Vĩnh; Cam Lâm; Vạn Ninh và UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn các huyện Khánh Sơn; Khánh Vĩnh; Cam Lâm; Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Nguyễn Thanh Minh 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa