Home Các số bản tin TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN

Email In PDF.

          Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực: Đo đạc; bản đồ; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về Tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ:

1. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản đồ địa hình các loại để phục vụ công tác: hoạch định chính sách; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch – kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch quản lý Tài nguyên và môi trường.

2. Lập bản đồ chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

3. Thực hiện các dự án lập quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường.

4. Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư cho các chủ dự án đầu tư có nhu cầu.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

 Thời gian đầu thành lập, Trung tâm được UBND tỉnh giao cho 08 biên chế được hưởng lương từ ngân sách, còn lại là tự chủ về tài chính; trang thiết bị máy móc chủ yếu được chuyển từ Công ty Địa chính sang nhưng hầu hết các loại máy móc đã qua thời gian sử dụng quá lâu nên bị hư hỏng nhiều, thiếu về chủng loại. Bước đầu, lãnh đạo Trung tâm xác định nhiệm vụ được giao là khó khăn vất vả, song với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo của Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Trung tâm, đặc biệt được sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy đảng, sự lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nên Trung tâm đã vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thiện và phát triển.

 Từ tháng 11 năm 2009 đến nay, Trung tâm đã tiến hành đo vẽ, lập bản đồ các loại để phục vụ cho nhiều dự án, công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, những công tình trọng điểm như: đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng – Khánh Lê; Kè Sông Cái Nha Trang; đường tỉnh lộ 3 đoạn xã Phước Đồng đi quốc lộ 1A; trục đường Bắc Nam; Kè Sông Dinh (Ninh Hòa); dự án Hà Quang; đặc biệt, năm 2013 (quý 1) Trung tâm đã tiến hành đo bóc tách đất lâm nghiệp để thực hiện việc giao đất cho đồng bào dân tộc nghèo thiếu đất sản xuất theo chủ trương và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa (các huyện: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa); các địa phương còn lại, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện.

 Ngoài những nhiệm vụ nêu ở trên, Trung tâm còn được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện việc Đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo dự án Vlap tại địa bàn phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh; lãnh đạo Trung tâm cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mặc dù là rất khó khăn nhưng được sự nỗ lực triển khai đồng bộ của toàn thể CBCNV nên công việc đến nay đã cơ bản hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ, Đăng ký kê khai đạt trên 80%; đã họp xét và cấp được trên 800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Ghi nhận những kết quả đó, tập thể và Lãnh đạo Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng nhiều giấy khen do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Minh Tuấn

 

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa