Home Các số bản tin SỞ TNMT ĐƯỢC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 2008

SỞ TNMT ĐƯỢC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 2008

Email In PDF.

    Ngày 24/4/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường  được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 tại Quyết định số 1045/QĐ-TCT (cấp lần 2) gồm 32 thủ tục hành chính. Trước đó ngày 22/3/2013, Chi cục Bảo vệ môi trường được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận lần đầu Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 tại Quyết định số 1045/QĐ-TCT gồm 09 thủ tục hành chính và ngày 30/01/2013, Văn phòng Đăng ký QSD đất  được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận lần đầu Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 số HT 2838.13.36 gồm 41 thủ tục hành chính.

    Như vây, đến nay 82 thủ tục hành chính theo Đề án 30 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (còn 13 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục Quản lý đất đai đang tiến hành xây dựng mới hệ thống) đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 ./.

Nguyễn Duy Đức

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa