Home Các số bản tin Triển khai Bộ phần mềm Một cửa điện tử

Triển khai Bộ phần mềm Một cửa điện tử

Email In PDF.

    Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Bộ phần mềm Một cửa điện tử tại 08 cơ quan thuộc phạm vi triển khai dự án Hệ thống kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư Hệ thống kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND Thành phố Nha Trang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương và Sở Tư pháp.

     Bộ phần mềm một cửa điện tử bao gồm các phân hệ: quản lý văn bản và điều hành (E-Office), Một cửa điện tử và Cổng thông tin điện tử. Nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra là nâng cao trách nhiệm công tác quản lý chuyên môn, tăng cường vai trò của các cấp lãnh đạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan trong quá trình phối hợp triển khai và sử dụng Bộ phần mềm một cửa điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính.

Buổi giới thiệu Bộ phần mềm Một cửa điện tử tại Sở Tài nguyên và Môi trường

    Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ phần mềm một cửa điện tử sẽ được triển khai phân hệ quản lý văn bản và điều hành.

Đức Huy

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa