Home Các số bản tin Những điều rút ra từ ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2013

Những điều rút ra từ ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2013

Email In PDF.

Đo lường sự hài lòng của khách hàng là một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Vì vậy, trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân thường xuyên đến liên hệ công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Sở; qua đó nắm bắt được thái độ làm việc của cán bộ  làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở qua phản ánh của các tổ chức và cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Sở đã phát ra 40 phiếu góp ý; số phiếu thu vào là 22;  Kết quả cụ thể như sau:

1. Điều kiện nơi tiếp nhận hồ sơ có tốt không:  Rất tốt:   20, Trung bình:   02,  Kém:  0

2. Thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Rất tốt:  22, Trung bình:    0,    Kém:  0

3. Các thủ tục niêm yết công khai có rõ ràng không:  Rõ ràng:  22,  không rõ ràng:   0

4. Thời gian giải quyết hồ sơ về Đất đai có đúng quy định không ?

- Giao đất, cho thuê đất :  Đúng quy định:   17,  Không đúng quy định:  0,   Chậm  trễ:   01

-  Thu hồi đất  :                 Đúng quy định:   08, Không đúng quy định:   0,   Chậm  trễ:   0

- Cấp Giấy chứng nhận :  Đúng quy định:   15, Không đúng quy định:   0,  Chậm  trễ :   01

5. Thời gian giải quyết hồ sơ về Tài nguyên nước có đúng quy định không ?

Đúng quy định:     06 ,  Không đúng quy định:   0        Chậm  trễ:    0

6. Thời gian giải quyết hồ sơ về Tài nguyên nước có đúng quy định không ?

Đúng quy định:     06 ,  Không đúng quy định:   0        Chậm  trễ:    0

7. Thời gian giải quyết hồ sơ về Môi trường có đúng quy định không?

Đúng quy định:    13,   Không đúng quy định:    0       Chậm  trễ:    0

8. Ý kiến khác:

Đề nghị đưa các biểu mẫu về thủ tục làm hồ sơ nhà đất lên Trang thông tin điện tử của Sở, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách ghi các biểu mẫu.

Qua kết quả trên cho thấy vẫn còn 02 ý kiến cho rằng điều kiện nơi tiếp nhận hồ sơ chưa tốt. Tỷ lệ phản ánh thời gian giải quyết các loại hồ sơ về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đúng quy định không cao. Có 01 ý kiến phản ánh thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất và 01 ý kiến phản ánh về thời gian giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất chậm trễ so với quy định.

Từ những ý kiến phản ảnh trên, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và giải quyết kịp thời các yêu cầu của các tổ chức và công dân; trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường  cần quan tâm giải quyết những vấn đềsau:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Sở mới xây dựng, bố trí rộng rãi, khang trang, được trang bị các máy móc thiết bị hiện đại, có đủ bàn ghế, nước uống phục vụ khách đến liên hệ công tác nhưng còn thiếu máy điều hòa nhiệt độ nên khách vẫn thấy nóng nực trong những ngày hè, mặc dù mới trang bị thêm quạt. Trong thời gian tới Sở cần xem xét, trang bị thêm máy điều hòa nhiệt độ.

- Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, rõ ràng; các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 đối với các thủ tục hành chính thường xuyên được  cập nhật, thay đổi, bổ sung và niêm yết đầy đủ nên các khách đến liên hệ truy cập dễ dàng. Tuy nhiên, việc truy cập các thủ tục hành chính trên hệ thống máy vi tính chưa thực hiện được vì đã có máy nhưng chưa cài phần mềm tra cứu tự động của Đề án một cửa liên thông theo hướng hiện đại do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

- Tỷ lệ phản ánh kết quả giải quyết các loại hồ sơ về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước đúng thời gian quy định không cao cho thấy sự tín nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực công việc này chưa cao, cần phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

- Về ý kiến phản ánh thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất và thời gian giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất chậm trễ so với quy định thể hiện sự chậm trễ của đơn vị trực tiếp giải quyết hồ sơ là Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký QSD đất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ, trong đó có nguyên nhân khách quan là do các tổ chức khi nộp hồ sơ còn thiếu các giấy tờ theo quy định hoặc thiếu bản vẽ trích đo địa chính, báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất. Về nguyên nhân chủ quan do các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành có nhiều thay đổi, hồ sơ đất đai có nguồn gốc không rõ ràng, vướng quy hoạch hoặc vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa… Tuy vậy, đơn vị trực tiếp giải quyết hồ sơ phải có văn bản thông tin kịp thời các lý do chậm trể và yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân để họ biết và có biện pháp khắc phục, bổ sung.

- Về ý kiến đưa các biểu mẫu về thủ tục làm hồ sơ nhà đất lên Trang thông tin điện tử của Sở, đồng thời hướng dẫn cụ thể cách ghi các biểu mẫu: Hiện nay, Trang thông tin điện tử của Sở đã đưa toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên Trang thông tin điện tử; trong đó thể hiện cụ thể toàn bộ các nội dung gồm: thời gian và địa điểm nộp và nhận kết quả, số lượng hồ sơ, cơ quan giải quyết, cách thức làm việc, điều kiện kèm theo (nếu có), căn cứ pháp lý, thời gian giải quyết, kết quả giải quyết, phí và lệ phí (nếu có), mẫu đơn (nếu có)…, còn việc hướng dẫn ghi các biểu mẫu do cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn cụ thể.

Nhằm nâng cao kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhằm đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức và công dân đến giải quyết công việc, Lãnh đạo Sở đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2013; trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thường xuyên nhắc nhở, động viên cán bộ, công chức, viên chức đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính. Yêu cầu các  cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận “một cửa” nâng cao tinh thần phục vụ, đáp ứng các yêu cầu của khách đến liên hệ công tác./.
                                                   Nguyễn Duy Đức - Văn Phòng Sở.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 11:15 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa