Home Các số bản tin Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý và cấp Phiếu thành quả tọa độ các điểm Mốc địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý và cấp Phiếu thành quả tọa độ các điểm Mốc địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Hiện nay, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) nói chung và CSDL ngành tài nguyên và môi trường nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan và đơn vị quản lý, lợi ích từ việc xây dựng thống nhất nguồn dữ liệu trước tiên đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về mặt lưu trữ sau là phục vụ tối ưu khả năng cung cấp và khai thác thông tin.Mốc toạ độ địa chính là thành phần quan trọng phục vụ công tác đo đạc thành lập các loại bản đồ và các hoạt động liên quan đến công tác đo vẽ khác; là tài sản Quốc gia được Nhà nước xây dựng và giao các địa phương quản lý, khai thác phục vụ nhu cầu của mọi cá nhân, tổ chức. Do vậy, việc xây dựng, quản lý và thực hiện khai thác thông tin một cách có hiệu quả nguồn dữ liệu Mốc địa chính là nhiệm vụ cần thiết, đáp ứng yêu cầu và phục tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Trong thời gian qua, việc khai thác dữ liệu các điểm Mốc địa chính phục vụ công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như thực hiện nhiệm vụ điều tra, kiểm tra của các đơn vị quản lý là tương đối lớn. Tuy nhiên, công tác lưu trữ, quản lý cũng như phương pháp khai thác vẫn còn khá thủ công, nhiều công đoạn vẫn chưa được số hóa.Các điểm mốc được lưu trữ chủ yếu dưới dạng bản đồ giấy, file Excel và sơ đồ lưới được sử dụng bởi phần mềm Microstation; nguồn dữ liệu chưa có tính đồng bộ, thống nhất do vậy việc truy xuất, khai thác thông tin một cách đầy đủ (dữ liệu thuộc tính và không gian) mất nhiều thời gian và công sức như phải tìm kiếm, đối chiếu giữa nhiều dạng dữ liệu phục vụ cung cấp theo đúng nhu cầu của cá nhân, đơn vị đến khai thác thông tin.

Quá trình cung cấp thông tin được thực hiện qua các bước như sau (phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng):

+ Lấy thông tin các điểm mốc từ file Excel để cung cấp dữ liệu thuộc tính (tọa độ, độ cao); tìm kiếm nguồn thông tin từ file giấy về Ghi chú điểm (vị trí mốc, năm thành lập, loại mốc, phương pháp đo, đơn vị thi công...)

+ Xác định, rà soát vị trí điểm mốc từ bản đồ giấy và file số (sơ đồ lưới) nếu có sự sai lệch thông tin.

+ Tiến hành lập Phiếu thành quả tọa độ.

Các bước trên được tiến hành độc lập, thủ công qua từng bước dẫn đến việc cung cấp thông tin mất nhiều thời gian, công sức. Do vậy, phần nào làm giảm đi tính hiệu quả trong khai thác, sử dụng các nguồn dữ liệu.

Nắm bắt được thực trạng nhu cầu trong việc khai thác, sử dụng CSDL Mốc địa chính ngày càng cao như hiện nay đồng thời hướng đến việc số hóa nguồn dữ liệu cũng như công cụ sử dụng nhằm phục vụ tốt hơn, thuận lợi hơn việc khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu một cách có hiệu quả, từ tháng 8/2012 Trung tâm Công nghệ thông tin đã tiến hành xây dựng bộ CSDL Mốc địa chính trên địa bàn tỉnh bằng công nghệ GIS, ứng dụng bộ phần mềm ArcGIS trong phương pháp quản lý và thực hiện khai thác thông tin.

Nguồn dữ liệu được xây dựng với gần 3.000 các điểm mốc  (bao gồm Địa chính cơ sở, Địa chính I và Địa chính II) thông tin thuộc tính đi kèm có tên điểm; số hiệu điểm; tọa độ (X, Y); kinh độ, vĩ độ (B, L); độ cao; cấp hạng; phương pháp đo; loại mốc; phương pháp đo nối độ cao; đơn vị hành chính; vị trí mốc; hiện trạng; ngày đặt mốc và đơn vị thi công; phương pháp quản lý, khai thác thông tin được xây dựng trên bộ CSDL Nền toàn tỉnh bằng phần mềm ArcMap (bộ phần mềm ArcGIS). Công tác xây dựng được hoàn thành và đưa vào sử dụng thí điểm từ cuối năm 2012 và sau những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, bộ dữ liệu mốc địa chính trên địa bàn toàn tỉnh chính thức được đưa vào khai thác từ đầu năm 2013 cho đến nay.

Việc ứng dụng công nghệ GIS vào công tác xây dựng CSDL Mốc địa chính đã mang lại nhiều thuận lợi nhưsố hóa toàn bộ nguồn dữ liệu dạng giấy; tổng hợp, đánh giá được hiện trạng nguồn dữ liệu hiện có trên địa bàn tỉnh từ đó có những phương án tiếp cận, cập nhật, xây dựng bổ sung nguồn dữ liệu mới, đáp ứng tốt hơn về công tác quản lý và khai thác thông tin; thực hiện tìm kiếm, truy xuất dữ liệu không gian và thuộc tính các điểm mốc (bao gồm các bước đã nói ở trên) với nhiềuthao tác được thực hiệntrên cùng một ứng dụng duy nhất giúp tiết kiệm thời gian mang lại hiệu quả tối ưu trong công việc…

Không gói gọn trong một bộ phận người sử dụng hay khai thác như trước đây, lợi ích từ việc quản lý và khai thác thông tin các điểm mốc bằng GIS là hướng tới đa người dùng.Ở khía cạnh làm công tác xây dựng, cung cấp thông tin giúp nắm bắt được nguồn dữ liệu hiện có, trau dồi nâng cao chuyên môn về các lĩnh vực chắc địa, bản đồ; đối với việc khai thác thông tin dữ liệu, hỗ trợ tối đa cho nhu cầu thực tế hay nói cách khác người có nhu cầu khai thác dữ liệu, không nhất thiết phải nắm rõ toàn bộ các thông tin về mốc địa chính như tên điểm, số hiệu điểm, tọa độ…(theo phương pháp cũ) mà ở đây chỉ cần xác định được vị trí, khu vực hành chính hay tọa độ nơi thực hiện công trình từ đó cho ra được các lựa chọn tối ưu về các dữ liệu mốc hiện có trong phạm vi đã được xác định.Bên cạnh đó, ứng dụng ArcMap (bộ phần mềm ArcGIS) có thể thực hiện thiết kế mẫu và tiến hành in trực tiếp Phiếu thành quả tọa độ với đầy đủ thông tin thuộc tính (tên điểm, số hiệu điểm, tọa độ, độ cao…) và sơ đồ vị trí của điểm mốc kèm theo (dạng hình học) đây là sự tối ưu so với phương pháp cung cấp thông thường trước kia cũng như sự nổi bật về công nghệ so với các ứng dụng GIS khác.

Với những kết quả và lợi ích mang lại từ ứng dụng Công nghệ GIS trong quản lý và cung cấp thành quả tọa độ các điểm Mốc địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có thể thấy được những hiệu quả đáng kể đến việc cung cấp, khai thác thông tin như giảm thiểu thời gian tìm kiếm và cung cấp, khai thác được nhiều thông tin thuộc tính và không gian cùng một lúc, đáp ứng mọi yêu cầu về khai thác thông tin; đánh giá được hiện trạng nguồn dữ liệu hiện có… việc ứng dụng công nghệ GIS trong công tác chuyên môngóp phần thúc đẩy nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, xây dựng CSDL của ngành tài nguyên và môi trường Khánh Hòa nói riêng và các ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh nói chung trong thời gian tới.

Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chính tại thực địa.

In và cung cấp Phiếu thành quả tọa độ trực tiếp từ ứng dụng ArcMap.


                                                                                               Chi Phong - TTCNTT


Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 15:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa