Home Các số bản tin Hội nghị Quán triệt Nghị quyết trung ương 7 cho cán bộ chủ chốt tỉnh.

Hội nghị Quán triệt Nghị quyết trung ương 7 cho cán bộ chủ chốt tỉnh.

Email In PDF.
Trong 02 ngày 30 và 31/7/2013,  tại Hội trường 46 Trần Phú - Nha Trang đã diễn ra Hội nghị  quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng  (Khóa XI) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đ/c nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ, các đ/c là Ủy Viên Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận đoàn thể tỉnh, các Huyện, Thị xã, Thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh… Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7; Việc thực hiện chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Nội dung kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở” và “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Nghị quyết về “ Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”…

Toàn cảnh hội nghị.

                                                                                                             Phương Loan - TTCNTT.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 16:25 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa