Home Các số bản tin Tập huấn về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

Tập huấn về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

Email In PDF.
Thực hiện Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Uỷ ban nhân tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức lớp tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí về biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai” diễn ra ngày 26/6/2013, tại Hội trường khách sạn Công đoàn.
Đến tham dự lớp tập huấn có phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh; Phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Các đơn vị xuất bản bản tin; Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Lớp tập huấn đã trang bị một số thông tin cơ bản về biến đổi khí hậu và các tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế-xã hội; Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quốc tế; Việt Nam; các công ước Việt Nam ký kết tham gia; phổ biến kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2011-2015 và các năm tiếp theo; một số đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu đến Khánh Hoà (tác động đến tài nguyên nước, môi trường, thiên tai…); biến đổi khí hậu và những góc tiếp cận của báo chí; phát hiện về đề tài biến đổi khí hậu; phát triển đề tài biến đổi khí hậu tại địa phương.
                                                                                                  Tố Loan - Chi cục Bảo vệ Môi trường.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 9 2013 11:21 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa