Home các số BT Kết quả thực hiện công tác dân vận của Sở TNMT Khánh Hòa trường năm 2013.

Kết quả thực hiện công tác dân vận của Sở TNMT Khánh Hòa trường năm 2013.

Thực hiện Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác dân vận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực, kết quả đã đạt được như sau:

Về tăng cường công tác dân vận trên lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân:

Đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Sở và chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm của từng phòng, đơn vị. Hàng quý, sáu tháng và năm Sở có sơ kết, tổng kết công tác cải cách hành chính để đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn yếu kém, tồn tại để tìm biện pháp khắc phục.

Đã triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính  năm 2013; trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Về kết quả thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin đã cập nhật kịp thời kế hoạch cải cách hành chính năm, đăng 11 bài viết chuyên đề về cải cách hành chính  như kết quả thực hiện ISO, kiểm soát thủ tục hành chính  lên Trang thông tin điện tử của Sở, Bản tin Tài nguyên và môi trường.

Đã niêm yết công khai toàn bộ các thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các quy trình thực hiện ISO tại phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ “một cửa”, bố trí Hộp thư góp ý và thường xuyên lấy Phiếu góp ý của khách đến liên hệ công tác, 6 tháng tổng hợp một lần. Phòng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ “một cửa” được bố trí đủ các tiện nghi như bàn ghế ngồi chờ, nước uống, máy tra cứu thông tin, camera…nhằm phục vụ khách đến nộp và nhận kết quả hồ sơ.

Về tăng cường công tác dân vận gắn với việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực chuyên môn và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Sở tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Sở; thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật lao động, chế độ công vụ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong đó vận động cán bộ, công chức, viên chức  ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2013, Sở đã giao Thanh tra Sở tiến hành thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại 2 đơn vị là Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; thanh tra hành chính tại  Phòng Nước – Khí tượng Thủy văn. Kết quả thanh tra tại các đơn vị trên đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hành chính, tham nhũng, lãng phí.

Về tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức  học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; trong 9 tháng đầu năm 2013, Sở đã bố trí cho 17 lượt cán bộ tham gia học các lớp Cao học, Cao cấp lý luận chính trị, trung cấp chính trị, lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, chuyên viên và An ninh quốc phòng.

Tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Đảng bộ Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc và lãnh đạo các đơn vị  Ban chấp hành các đoàn thể của cơ quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt của mình trong việc vận động đoàn viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và phát huy dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, tham gia góp ý đảng viên, tổ chức đảng và góp ý xây dựng cơ quan vững mạnh. Công đoàn đã phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đúng quy định, cùng với chính quyền chăm lo cho đời sống của công chức, viên chức, vận động giúp đỡ những người có khó khăn khi ốm đau, giải quyết tốt những vướng mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí, lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết hội nghị, tạo điều kiện cho phát huy dân chủ trong  cơ quan, đơn vị.

Hội nghị công chức, viên chức đầu năm được chính quyền và Công đoàn phối hợp tổ chức  vào tháng 3 ở khối văn phòng Sở và 8 đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc. Hội nghị được thực hiện đúng theo các nội dung quy định tại Nghị định 71 của Chính phủ. Tại hội nghị, Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn đã ký kết thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị. Giám đốc Sở cam kết thực hiện những nội dung mà hội nghị đã quyết nghị đối với trách nhiệm của chính quyền, nhất là việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức. BCH Công đoàn phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức  thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước của đơn vị, theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Ban Thanh tra nhân dân hàng năm đều xây dựng chương trình công tác, giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức .

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã được xây dựng và thực hiện nghiêm túc; cấp ủy Đảng quán triệt đến Đảng viên, chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên quán triệt đến với tất cả đoàn viên; hội nghị công chức, viên chức  năm 2013 ở các đơn vị đã sửa đổi bổ sung một số điểm cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan.

Tăng cường công tác dân vận gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiếm tra:

Sở đã bố trí một phòng tiếp dân, Lãnh đạo Sở quy định lịch tiếp công dân hàng tuần, đ/c Phó Giám đốc Sở phụ trách theo dõi công tác thanh tra và tiếp công dân, công khai số điện thoại của Giám đốc để công dân phản ảnh trực tiếp với Giám đốc khi cần. Phòng tiếp công dân được  bố trí đủ bàn ghế, nước uống, quạt…Ngoài ra, hàng tuần, Sở phân công Lãnh đạo Sở và Chánh Thanh tra Sở tham gia tiếp dân với Chủ tịch UBND tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Sở TNMT đã tiếp, trả lời và hướng dẫn 170 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Sở luôn chỉ đạo thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Sở TNMT đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 32/42  đơn khiếu nại, 6/8 đơn tranh chấp và 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tăng cường công tác dân vận gắn với các hoạt động xã hội:

Năm 2013, Sở vận động cán bộ, công chức, viên chức  quyên góp kinh phí để úng hộ xóa đói giảm nghèo ở xã Ba Cụm Nam 15 triệu đồng, ủng hộ các nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin gần 9 triệu đồng; mỗi CB, CC, VC ủng hộ một ngày lương cho quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Sở tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động, tuyên truyền chào mừng ngày ngày Nước, ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển – Hải đảo Việt Nam, tham gia các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học, trồng rừng ngập mặn….

Nguyễn Duy Đức (Văn phòng sở)

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa