Home

Một số nội dung bảng giá đất năm 2014

Email In PDF.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra từ ngày 10/12 đến 12/12/2013, trong nội dung của kỳ họp có nội dung thông qua Nghị quyết về nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014.

Nội dung Nghị quyết giá đất 2014 tóm tắt như sau:

“… Giữ ổn định giá đất năm 2014 như bảng giá năm 2013 của tỉnh. Tuy nhiên có điều chỉnh, bổ sung các nội dung sau:

- Đối với giá đất đảo thuộc địa bàn Nha Trang: năm 2013 giá đất các đảo có điều chỉnh tăng khoảng 20% so với năm 2012, không phù hợp với nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, UBND tỉnh đã điều chỉnh lại cho phù hợp mặt bằng giá đất đảo tại Nha Trang năm 2012.

- Đối với đất nghĩa trang: tại bảng giá đất các năm trước đây chưa quy định giá đất nghĩa trang. Vừa qua tại một số địa phương có phát sinh yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất nghĩa trang, do vậy để chủ động cho các địa phương trong công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh đã căn cứ các nguyên tắc quy định của chính phủ về xây dựng giá đất, bổ sung giá đất nghĩa trang vào bảng giá đất của tỉnh năm 2014.

Nội dung đề nghị bổ sung vào Nghị quyết:

- Để thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, Ban thường vụ tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương cho phép triển khai thực hiện một số dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT). Tuy nhiên còn một số vướng mắc về thời điểm xác định giá đất. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo các vướng mắc và được Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất chủ trương sau:

-Tạm giao dự án khác (dự án hoàn vốn) để nhà đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

-Giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với các dự án hoàn vốn (dự án khác) được xác định tại thời điểm đàm phán ký kết hợp đồng BT và được ổn định trong hợp đồng BT (không bị ảnh hưởng bởi thời điểm giao đất thực tế của dự án hoàn vốn).

-Trường hợp nhà đầu tư triển khai thi công dự án BT chậm so với thời gian đã quy định trong hợp đồng BT mà do lỗi nhà đầu tư thì giá đất đối với dự án hoàn vốn được xác định lại tại thời điểm hoàn thành dự án BT thực tế.

-Các chi phí khấu trừ vào tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định hiện hành…”

 Sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ ký ban hành bảng giá đất năm 2014 trên cơ sở Nghị quyết giá đất đã được thông qua./.

                                                                                                    Tú Anh - Phòng Giá Đất BTHTTĐC

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa