Home

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường

Email In PDF.

Một số kết quả đạt được trong công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

 Công tác đo đạc:

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 2.735ha; cắm mốc 106 mốc);

-  Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 628,16ha; cắm mốc 89 mốc);

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 1.268,39ha; cắm mốc 90 mốc);

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 417ha; cắm mốc 08 mốc);

- Đo đạc trích đo địa chính phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án: Chung cư Vinaconex thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang; Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

- Đo đạc lập trích đo địa chính thửa đất phục vụ nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: 150 hồ sơ.

 

Công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất: Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện công tác này tại 02 địa phương (phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh và xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh):       Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đang thực hiện việc đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP tại địa bàn phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh (đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng do Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm thực hiện). Kết quả đạt được là 85% hồ sơ người dân đã đăng ký kê khai.

 Thực hiện nhiệm vụ công tác khác: Trung tâm đã thực hiện tốt các công tác như: Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Công tác phòng trào; Xây dựng Đảng, công đoàn, đoàn Thanh niên; Chấp hành pháp luật, nội bộ đoàn kết; Thực hiện tốt quy chế dân chủ; Cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí; Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…

 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014:

Công tác đo đạc: Tiến hành ký kết hợp đồng, hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải tỏa các dự án: Mở rộng đường Quốc lộ 1A đi qua địa phận thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm; Khu tái định cư Lê Hồng Phong III, phường Phước Long, thành phố Nha Trang; Cải tuyến tỉnh lộ 1B đoạn từ Huyndai Vinashin đến Ninh Tịnh và các dự án khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSD đất: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương đẩy nhanh tiến độ, kết thúc công trình trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh và xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Cải cách hành chính: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên.

                                                                                                           Nguyễn Minh Tuấn - TTKTTNMT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa