Ảnh ngẩu nhiên


Bài viết này tổng quan vài khái niệm về dòng rút (rip current) h trợ việc phòng tránh và cứu hộ ở các bãi tắm ven biển, đồng thời nhận định bước đầu về vị trí xuất hiện của dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh dựa trên phân tích dữ liệu ảnh máy bay hiện có kết hợp xử lý bản đồ độ sâu vùng nước nông ven bờ ở khu vực này.

Vài khái niệm về dòng rút

Dòng rút được xem là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm ven biển. Sự tồn tại của dòng rút liên quan trước hết với kiểu đổ nhào của sóng: Sự không đồng nhất của năng lượng sóng gió đã tạo ra các vùng hội tụ và phân kỳ sóng cũng như các vùng có mực nước cao và mực nước thấp khác nhau. Mực nước thường dâng cao ở vùng lân cận đới sóng đổ nhào, tạo ra một sự mất cân bằng nước, làm phát sinh một dòng chảy từ bờ rút ra khơi (dòng rút). Địa hình bãi biển cũng là một tác nhân góp phần tạo ra dòng rút: a) mực nước ở trên bar cát ở vùng nước nông thường cao hơn so với các trũng, rãnh vì chúng là nơi tập trung năng lượng sóng; b) sự hình thành của các bar cát liền kề nằm song song với bờ với các trũng sâu ở giữa là yếu tố địa hình cơ bản tạo ra sự khác biệt cục bộ của dòng chảy ven bờ và kích thích cho sự vận chuyển nước chảy thẳng góc (hoặc hơi chếch) từ bờ ra xa (hình 1).

Dòng rút hình thành rất gần bờ, có thể nhận dạng bằng mắt thường thấy vùng sóng bạc đầu là vùng nước nông trên các bar cát nước chảy vào, trong lúc đó vùng lặng sóng ở giữa là vùng nguy hiểm, là nơi xuất hiện dòng rút (hình 2). Sự hình thành bãi cát dạng răng cưa (cuspate shape) cũng là một dấu hiệu nhận dạng vị trí xuất hiện của dòng rút, nó thường xuất hiện tại các vùng lõm ở các bãi dạng này.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của dòng rút: dòng chảy vào do sóng (1); vùng phát sinh dòng rút (2 ); thân dòng rút (3); đầu dòng rút (4)

Ngoài ra, một số học giả đã thảo luận về mối liên quan của sự hình thành dòng rút với một số yếu tố động lực:

- Sóng lừng (swell) tuy không tạo sóng bạc đầu nhưng cũng gây ra dòng rút ở các vùng có các công trình biển như kè ngang, cầu tàu hoặc các bãi tắm dạng túi (pocket beach) kẹp giữa các mũi đất.

- Dòng rút thường không xuất hiện vào sáng sớm hoặc ban chiều khi gió biển bắt đầu hình thành hoặc suy yếu, mà thường xuất hiện với tần suất cao và cường độ mạnh vào ban trưa khi gió đất thổi mạnh từ bờ ra khơi.

- Dòng rút liên quan chặt chẽ với đặc điểm thủy triều, chúng xảy ra với tần suất cao và cường độ mạnh vào các thời đoạn mực nước triều thấp và ít hơn nhiều với cường độ yếu vào các thời đoạn mực nước triều cao.

Hình 2: Một số dấu hiệu nhận biết các vị trí có thể xuất hiện dòng rút: vùng lặng sóng giữa các vùng sóng bạc đầu xung quanh; bãi tắm dạng răng cưa; dòng rút xuất hiện rõ với chân, thân và phần đầu rõ rệt (thường thành từng nhóm

Vài nhận định bước đầu về dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh

Dựa trên tư liệu ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 2 năm 2004 có thể đưa ra vài nhận định bước đầu về địa hình vùng Bãi Dài và sự xuất hiện của dòng rút ở khu vực này. Về mặt địa hình bãi và đáy biển, kết quả xử lý ảnh máy bay (hình 3) cho thấy những nét đặc điểm hình thái chính như sau:

- Địa hình Bãi Dài có dạng răng cưa với nhiều doi cát và vùng lõm phân bố đều, nằm xen kẽ nhau.

- Phần ngập nước có các hệ thống rãnh sâu chạy thẳng góc với bờ (được gặp trên suốt đoạn bờ của Bãi Dài).

Do đó dòng rút có thể xuất hiện ở mọi nơi dọc đoạn bờ này. Tuy nhiên sự tồn tại của hệ thống bar cát ven bờ không liên tục có thể là yếu tố quyết định cho sự hình thành dòng rút nên dòng rút chỉ được ghi nhận trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00”; 12o04’20”- 12o04’40” (đoạn bãi số 3 ở hình 4). Ba dòng rút được ghi nhận có cường độ mạnh dần xuống phía Nam, đây là nơi duy nhất có hệ thống bar ngầm và cửa thoát (rộng khoảng 40m) tạo điều kiện thuận lợi cho dòng rút hình thành.

Hình 3: Hình thái địa hình bãi Dài

(kết quả xử lý ảnh máy bay chụp ngày 21/02/2004)

Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau


Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau (tiếp theo)

Việc phóng đại ảnh máy bay và địa hình ngầm ở khu vực này (hình 5) cho ta thấy rõ hơn hình thái địa hình chi tiết ở khu vực xuất hiện dòng rút, đồng thời thể hiện rõ hơn cơ chế hình thành hệ thống dòng rút ở vùng tồn tại các bar cát ngầm và các cửa rút (rip gap).

Hình 5: Vị trí của hệ thống dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 (nơi tồn tại các bar cát ngầm cửa thoát nằm trùng với các rảnh sâu chạy thẳng góc với bờ)

Một số nhận xét

- Dòng rút thường xuất hiện ở các bãi tắm hình răng cưa kết hợp với sự tồn tại hệ thống bar cát ngầm không liên tục (có cửa thoát) ở vùng nước nông ven bờ biển, chúng nằm song song với bờ trùng với vị trí của các trũng sâu nằm thẳng góc với bờ.

- Một số vị trí có dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh đã được xác định bước đầu thông qua kết quả phân tích ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 4 năm 2004 trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00” và 12o04’20”- 12o04’40”(Ảnh vệ tinh trên Google Earth chụp ngày 2/01/2010 cũng cho thấy một dòng rút xuất hiện trong khu vực này).

- Chưa có các thông tin về dòng rút trong mùa gió tây nam.

Để có những nhận định chính xác hơn về vị trí, cường độ dòng rút trong từng thời kỳ khác nhau (liên quan với các đặc điểm sóng, gió, thủy triều, địa hình) cần có những nghiên cứu bổ sung về điều kiện sóng, gió, thủy triều, dòng dọc bờ và cả các khảo sát chi tiết địa hình trong từng thời kỳ khác nhau. Để hỗ trợ các nghiên cứu này cần có một hệ thống camera tự động hoặc thủ công được thiết kế và đặt ở một vị trí tương đối cao (khoảng 100 – 120m so mặt nước biển) có thể giúp quét và chụp ảnh thường xuyên toàn khu vực, nó cho phép giám sát thường kỳ nhằm bắt gặp vị trí của dòng rút trong mối liên quan với các đặc điểm khí hậu - khí tượng trong khu vực.

Home

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường

Email In PDF.

Một số kết quả đạt được trong công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

 Công tác đo đạc:

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 2.735ha; cắm mốc 106 mốc);

-  Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 628,16ha; cắm mốc 89 mốc);

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 1.268,39ha; cắm mốc 90 mốc);

- Đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính khu đất phục vụ công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (diện tích 417ha; cắm mốc 08 mốc);

- Đo đạc trích đo địa chính phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dự án: Chung cư Vinaconex thuộc khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang; Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

- Đo đạc lập trích đo địa chính thửa đất phục vụ nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân: 150 hồ sơ.

 

Công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất: Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện công tác này tại 02 địa phương (phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh và xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh):       Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đang thực hiện việc đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP tại địa bàn phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh (đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng do Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm thực hiện). Kết quả đạt được là 85% hồ sơ người dân đã đăng ký kê khai.

 Thực hiện nhiệm vụ công tác khác: Trung tâm đã thực hiện tốt các công tác như: Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Công tác phòng trào; Xây dựng Đảng, công đoàn, đoàn Thanh niên; Chấp hành pháp luật, nội bộ đoàn kết; Thực hiện tốt quy chế dân chủ; Cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa; Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí; Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…

 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014:

Công tác đo đạc: Tiến hành ký kết hợp đồng, hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải tỏa các dự án: Mở rộng đường Quốc lộ 1A đi qua địa phận thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm; Khu tái định cư Lê Hồng Phong III, phường Phước Long, thành phố Nha Trang; Cải tuyến tỉnh lộ 1B đoạn từ Huyndai Vinashin đến Ninh Tịnh và các dự án khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSD đất: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương đẩy nhanh tiến độ, kết thúc công trình trên địa bàn phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh và xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh.

Cải cách hành chính: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên.

                                                                                                           Nguyễn Minh Tuấn - TTKTTNMT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa