Home

Tình hình vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2003-2013).

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, ngành và UBND các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Trong 10 năm qua, từ năm 2003 đến ngày 30/ 10/2013, các cơ quan ban ngành, UBND các địa phương đã phát hiện 2.089 trường hợp vi phạm về đất đai, với tổng diện tích đất là 10.959.618,77m2 (1.095,96ha), cụ thể:

* Trong quản lý đất đai:

+ Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, trình tự: 34 trường hợp, tổng diện tích 38.042,93m2;

+ Cấp GCNQSDĐ sai hồ sơ: 64 trường hợp, tổng diện tích 66.243,4m2;

* Trong việc sử dụng đất đai:

+ Sử dụng đất sai mục đích: 561 trường hợp, tổng diện tích 180.709m2;

+ Sử dụng đất vi phạm quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật đất đai năm 2003: 8 trường hợp, tổng diện tích 8.176.637m2;

+ Bị lấn, bị chiếm đất: 807 trường hợp, tổng diện tích 659.558,44m2;

+ Tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 338 trường hợp, tổng diện tích 1.713.548m2;

+ Cho thuê, cho mượn đất trái pháp luật: 53 trường hợp, với tổng diện tích 112.000m2.

- Các hành vi vi phạm khác: 224 trường hợp, diện tích 12.880m2.

Kết quả xử lý:

- Đã ban hành 429 quyết định thu hồi đất, với tổng diện tích  192.264,74m2.

- Xử lý vi phạm hành chính 1.648 trường hợp, tổng số tiền phạt 1.466.954.950 đồng; trong đó: tổ chức: 16 trường hợp với số tiền 223.550.000 đồng, cá nhân: 1.632 trường hợp với số tiền 1.243.404.950 đồng;

- Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý: 01 trường hợp.

- Truy thu số tiền sử dụng đất: 288.054.400 đồng.

- 09 trường hợp đang xem xét xử lý.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác xử lý vì phạm hành chính trong thời gian qua còn một số cho khăn, vướng mắc sau:

- Các văn bản pháp luật liên quan ban hành tại nhiều thời điểm khác nhau và do các Bộ, ngành khác nhau soạn thảo; hệ thống Luật Đất đai hiện hành còn thiếu cơ chế thực hiện việc điều tiết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất…Các hành vi chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho mượn trái pháp luật rất khó phát hiện và thiếu các chế tài mạnh để xử lý.

- Với sự am hiểu pháp luật về đất đai còn hạn chế, từ đó đã phát sinh việc sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch được duyệt, thậm chí là vi phạm hành lang lộ giới,… thường xuyên diễn ra đã làm cho công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, việc kiểm tra xử lý chưa được sự chấp hành nghiêm của đối tượng vi phạm.

- Lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra ở các cấp còn mỏng nên không đáp ứng kịp thời khi nhận được thông tin vi phạm; đối tượng vi phạm cố tình trốn tránh nên mất nhiều thời gian cho việc giải quyết, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi khó phát hiện. Ngoài ra việc quản lý của ngành chức năng ở tại địa phương (nơi xảy ra vi phạm) còn lỏng lẻo, thờ ơ, không cương quyết xử lý, hoặc đề nghị ngành cấp trên xử lý, mặc nhiên cho đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm.

- Công tác tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, tại cơ sở khi phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chưa tốt, thường coi đó là nhiệm vụ theo dõi, xử lý vi phạm hành chính về đất đai thuộc về cán bộ chuyên môn.

- Trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai còn mỏng, chưa đủ mạnh, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo….

                                                                                                              Việt Dũng - Thanh Tra Sở

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa