Ảnh ngẩu nhiên


Bài viết này tổng quan vài khái niệm về dòng rút (rip current) h trợ việc phòng tránh và cứu hộ ở các bãi tắm ven biển, đồng thời nhận định bước đầu về vị trí xuất hiện của dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh dựa trên phân tích dữ liệu ảnh máy bay hiện có kết hợp xử lý bản đồ độ sâu vùng nước nông ven bờ ở khu vực này.

Vài khái niệm về dòng rút

Dòng rút được xem là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm ven biển. Sự tồn tại của dòng rút liên quan trước hết với kiểu đổ nhào của sóng: Sự không đồng nhất của năng lượng sóng gió đã tạo ra các vùng hội tụ và phân kỳ sóng cũng như các vùng có mực nước cao và mực nước thấp khác nhau. Mực nước thường dâng cao ở vùng lân cận đới sóng đổ nhào, tạo ra một sự mất cân bằng nước, làm phát sinh một dòng chảy từ bờ rút ra khơi (dòng rút). Địa hình bãi biển cũng là một tác nhân góp phần tạo ra dòng rút: a) mực nước ở trên bar cát ở vùng nước nông thường cao hơn so với các trũng, rãnh vì chúng là nơi tập trung năng lượng sóng; b) sự hình thành của các bar cát liền kề nằm song song với bờ với các trũng sâu ở giữa là yếu tố địa hình cơ bản tạo ra sự khác biệt cục bộ của dòng chảy ven bờ và kích thích cho sự vận chuyển nước chảy thẳng góc (hoặc hơi chếch) từ bờ ra xa (hình 1).

Dòng rút hình thành rất gần bờ, có thể nhận dạng bằng mắt thường thấy vùng sóng bạc đầu là vùng nước nông trên các bar cát nước chảy vào, trong lúc đó vùng lặng sóng ở giữa là vùng nguy hiểm, là nơi xuất hiện dòng rút (hình 2). Sự hình thành bãi cát dạng răng cưa (cuspate shape) cũng là một dấu hiệu nhận dạng vị trí xuất hiện của dòng rút, nó thường xuất hiện tại các vùng lõm ở các bãi dạng này.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của dòng rút: dòng chảy vào do sóng (1); vùng phát sinh dòng rút (2 ); thân dòng rút (3); đầu dòng rút (4)

Ngoài ra, một số học giả đã thảo luận về mối liên quan của sự hình thành dòng rút với một số yếu tố động lực:

- Sóng lừng (swell) tuy không tạo sóng bạc đầu nhưng cũng gây ra dòng rút ở các vùng có các công trình biển như kè ngang, cầu tàu hoặc các bãi tắm dạng túi (pocket beach) kẹp giữa các mũi đất.

- Dòng rút thường không xuất hiện vào sáng sớm hoặc ban chiều khi gió biển bắt đầu hình thành hoặc suy yếu, mà thường xuất hiện với tần suất cao và cường độ mạnh vào ban trưa khi gió đất thổi mạnh từ bờ ra khơi.

- Dòng rút liên quan chặt chẽ với đặc điểm thủy triều, chúng xảy ra với tần suất cao và cường độ mạnh vào các thời đoạn mực nước triều thấp và ít hơn nhiều với cường độ yếu vào các thời đoạn mực nước triều cao.

Hình 2: Một số dấu hiệu nhận biết các vị trí có thể xuất hiện dòng rút: vùng lặng sóng giữa các vùng sóng bạc đầu xung quanh; bãi tắm dạng răng cưa; dòng rút xuất hiện rõ với chân, thân và phần đầu rõ rệt (thường thành từng nhóm

Vài nhận định bước đầu về dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh

Dựa trên tư liệu ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 2 năm 2004 có thể đưa ra vài nhận định bước đầu về địa hình vùng Bãi Dài và sự xuất hiện của dòng rút ở khu vực này. Về mặt địa hình bãi và đáy biển, kết quả xử lý ảnh máy bay (hình 3) cho thấy những nét đặc điểm hình thái chính như sau:

- Địa hình Bãi Dài có dạng răng cưa với nhiều doi cát và vùng lõm phân bố đều, nằm xen kẽ nhau.

- Phần ngập nước có các hệ thống rãnh sâu chạy thẳng góc với bờ (được gặp trên suốt đoạn bờ của Bãi Dài).

Do đó dòng rút có thể xuất hiện ở mọi nơi dọc đoạn bờ này. Tuy nhiên sự tồn tại của hệ thống bar cát ven bờ không liên tục có thể là yếu tố quyết định cho sự hình thành dòng rút nên dòng rút chỉ được ghi nhận trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00”; 12o04’20”- 12o04’40” (đoạn bãi số 3 ở hình 4). Ba dòng rút được ghi nhận có cường độ mạnh dần xuống phía Nam, đây là nơi duy nhất có hệ thống bar ngầm và cửa thoát (rộng khoảng 40m) tạo điều kiện thuận lợi cho dòng rút hình thành.

Hình 3: Hình thái địa hình bãi Dài

(kết quả xử lý ảnh máy bay chụp ngày 21/02/2004)

Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau


Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau (tiếp theo)

Việc phóng đại ảnh máy bay và địa hình ngầm ở khu vực này (hình 5) cho ta thấy rõ hơn hình thái địa hình chi tiết ở khu vực xuất hiện dòng rút, đồng thời thể hiện rõ hơn cơ chế hình thành hệ thống dòng rút ở vùng tồn tại các bar cát ngầm và các cửa rút (rip gap).

Hình 5: Vị trí của hệ thống dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 (nơi tồn tại các bar cát ngầm cửa thoát nằm trùng với các rảnh sâu chạy thẳng góc với bờ)

Một số nhận xét

- Dòng rút thường xuất hiện ở các bãi tắm hình răng cưa kết hợp với sự tồn tại hệ thống bar cát ngầm không liên tục (có cửa thoát) ở vùng nước nông ven bờ biển, chúng nằm song song với bờ trùng với vị trí của các trũng sâu nằm thẳng góc với bờ.

- Một số vị trí có dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh đã được xác định bước đầu thông qua kết quả phân tích ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 4 năm 2004 trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00” và 12o04’20”- 12o04’40”(Ảnh vệ tinh trên Google Earth chụp ngày 2/01/2010 cũng cho thấy một dòng rút xuất hiện trong khu vực này).

- Chưa có các thông tin về dòng rút trong mùa gió tây nam.

Để có những nhận định chính xác hơn về vị trí, cường độ dòng rút trong từng thời kỳ khác nhau (liên quan với các đặc điểm sóng, gió, thủy triều, địa hình) cần có những nghiên cứu bổ sung về điều kiện sóng, gió, thủy triều, dòng dọc bờ và cả các khảo sát chi tiết địa hình trong từng thời kỳ khác nhau. Để hỗ trợ các nghiên cứu này cần có một hệ thống camera tự động hoặc thủ công được thiết kế và đặt ở một vị trí tương đối cao (khoảng 100 – 120m so mặt nước biển) có thể giúp quét và chụp ảnh thường xuyên toàn khu vực, nó cho phép giám sát thường kỳ nhằm bắt gặp vị trí của dòng rút trong mối liên quan với các đặc điểm khí hậu - khí tượng trong khu vực.

Home

Tình hình vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (2003-2013).

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, các Sở, ngành và UBND các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Trong 10 năm qua, từ năm 2003 đến ngày 30/ 10/2013, các cơ quan ban ngành, UBND các địa phương đã phát hiện 2.089 trường hợp vi phạm về đất đai, với tổng diện tích đất là 10.959.618,77m2 (1.095,96ha), cụ thể:

* Trong quản lý đất đai:

+ Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, trình tự: 34 trường hợp, tổng diện tích 38.042,93m2;

+ Cấp GCNQSDĐ sai hồ sơ: 64 trường hợp, tổng diện tích 66.243,4m2;

* Trong việc sử dụng đất đai:

+ Sử dụng đất sai mục đích: 561 trường hợp, tổng diện tích 180.709m2;

+ Sử dụng đất vi phạm quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật đất đai năm 2003: 8 trường hợp, tổng diện tích 8.176.637m2;

+ Bị lấn, bị chiếm đất: 807 trường hợp, tổng diện tích 659.558,44m2;

+ Tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 338 trường hợp, tổng diện tích 1.713.548m2;

+ Cho thuê, cho mượn đất trái pháp luật: 53 trường hợp, với tổng diện tích 112.000m2.

- Các hành vi vi phạm khác: 224 trường hợp, diện tích 12.880m2.

Kết quả xử lý:

- Đã ban hành 429 quyết định thu hồi đất, với tổng diện tích  192.264,74m2.

- Xử lý vi phạm hành chính 1.648 trường hợp, tổng số tiền phạt 1.466.954.950 đồng; trong đó: tổ chức: 16 trường hợp với số tiền 223.550.000 đồng, cá nhân: 1.632 trường hợp với số tiền 1.243.404.950 đồng;

- Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét xử lý: 01 trường hợp.

- Truy thu số tiền sử dụng đất: 288.054.400 đồng.

- 09 trường hợp đang xem xét xử lý.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác xử lý vì phạm hành chính trong thời gian qua còn một số cho khăn, vướng mắc sau:

- Các văn bản pháp luật liên quan ban hành tại nhiều thời điểm khác nhau và do các Bộ, ngành khác nhau soạn thảo; hệ thống Luật Đất đai hiện hành còn thiếu cơ chế thực hiện việc điều tiết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất…Các hành vi chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho mượn trái pháp luật rất khó phát hiện và thiếu các chế tài mạnh để xử lý.

- Với sự am hiểu pháp luật về đất đai còn hạn chế, từ đó đã phát sinh việc sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch được duyệt, thậm chí là vi phạm hành lang lộ giới,… thường xuyên diễn ra đã làm cho công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, việc kiểm tra xử lý chưa được sự chấp hành nghiêm của đối tượng vi phạm.

- Lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra ở các cấp còn mỏng nên không đáp ứng kịp thời khi nhận được thông tin vi phạm; đối tượng vi phạm cố tình trốn tránh nên mất nhiều thời gian cho việc giải quyết, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi khó phát hiện. Ngoài ra việc quản lý của ngành chức năng ở tại địa phương (nơi xảy ra vi phạm) còn lỏng lẻo, thờ ơ, không cương quyết xử lý, hoặc đề nghị ngành cấp trên xử lý, mặc nhiên cho đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm.

- Công tác tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, tại cơ sở khi phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chưa tốt, thường coi đó là nhiệm vụ theo dõi, xử lý vi phạm hành chính về đất đai thuộc về cán bộ chuyên môn.

- Trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai còn mỏng, chưa đủ mạnh, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo….

                                                                                                              Việt Dũng - Thanh Tra Sở

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa