Ảnh ngẩu nhiên

TRAO ĐỔI

Có thể tăng cường nguồn nước

phục vụ cho bán đảo cam lập (cam ranh)

Phạm Văn Thơm

Tại bán đảo Cam Lập (còn được gọi là bán đảo Sộp), nguồn nước ngầm chỉ tạm đủ để phục vụ cho sinh hoạt của một vài cụm dân cư ở địa phương. Riêng các dịch vụ du lịch có sử dụng một lượng nước mặt (sông Nước Ngọt) và nước ngầm nhưng còn giới hạn về số lượng và thời gian. Do vậy, phần lớn nước phục vụ cho du lịch đều được chở từ thị xã Cam Ranh ra với chi phí rất cao. Trong khi đó, bán đảo Sộp với địa hình khá đặc biệt có tiềm năng nước mặt khá lớn chưa được quan tâm khảo sát, nghiên cứu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thật vậy, trên bán đảo Sộp có hai lưu vực A và B có diện tích lần lượt là 2,2 km2 và 1,3 km2, tại các nơi này có các vị trí có thể xây được đập chắn (là các đường màu nâu trên hình 1) giữ lại những lượng nước khá lớn. Mặc dù thị xã Cam Ranh là nơi có lượng mưa vào loại thấp nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng chỉ với lượng mưa khoảng 1000 mm/năm, hồ ở lưu vực A có thể chứa trên 2 triệu m3 nước và hồ ở lưu vực B có thể chứa trên 1 triệu m3 nước .

Hình 1: Các lưu vực trên bán đảo Cam Lập và các vị trí có thể xây đập để làm

hồ chứa nước

Lượng nước trên 3 triệu m3/năm này có thể đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho các cụm dân cư còn đang thiếu nước sinh hoạt và các hoạt động du lịch ở cả hai bờ đông và tây của bán đảo, từ đó có thể thúc đẩy nhanh sự phát triển du lịch của thị xã Cam Ranh. Mặt khác, khi xem xét chi tiết địa hình của bán đảo, người ta thấy sự hình thành các hồ chứa này cũng không cản trở hoàn toàn các dòng chảy mặt hiện đang đổ vào phần trong và phần ngoài của vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, do địa hình các lưu vực này khá dốc nên diện tích của hồ chứa sẽ không lớn, không làm thay đổi nhiều độ phủ của thực vật trên bán đảo. Ngoài việc cung ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch, các hồ chứa còn tạo ra các mặt nước mát mẻ có thể sử dụng trong các dịch vụ du lịch, làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên bán đảo.

Hình 2: Khu vực có tiềm năng phát triển cảng nhỏ và khu dân cư

Các dẫn liệu trình bày trên đây cho thấy sự cần thiết phải có sự khảo sát chi tiết của các chuyên gia về thủy lợi và xây dựng để tư vấn cho tỉnh Khánh Hòa việc xây dựng các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Sộp, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển đường giao thông, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dụng các cảng nhỏ ở bờ tây bán đảo, nơi mà địa hình tự nhiên của đáy biển không đòi hỏi việc nạo vét, một hoạt động có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc đổ bùn nạo vét. Hình 2 minh họa một khu vực có thể phát triển khu dân cư và xây dựng cảng nhỏ.

P.V.T

Home

Một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là Bệnh viện) được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Loại hình hoạt động là khám chữa bệnh; Năm chính thức hoạt động là năm 1975; Số lượng cán bộ, nhân viên là 1.108 người; Tổng diện tích mặt bằng là 31310,9 m2, trong đó diện tích xây dựng là 11626,6 m2; Số giường bệnh theo chỉ tiêu 1000 giường bệnh với 35 khoa phòng, trong 06 tháng đầu năm 2013 công suất sử dụng giường bệnh 103,5%; số lượt bệnh nhân vào điều trị nội trú/ngày là 174 lượt; số lượng bệnh nhân khám bệnh/ngày là 900 lượt.

Bệnh viện được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 cho dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viên đa khoa vùng từ 650 giường lên 1000 giường.

Năm 2013, Bệnh viện hợp đồng giám sát môi trường với Công ty TNHH Công nghệ New, Đồng thời Bệnh viện hợp đồng thu dọn, vận chuyển rác thải (thông thường và y tế sau khi hấp tiệt trùng) với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nha Trang và hợp đồng dịch vụ vệ sinh với Công ty Cổ phần môi trường Khánh Hòa. Định kỳ bệnh viện báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và công tác quản lý chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên và Môi trường. Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và tổ chức sự kiện Thiên Minh lập hồ sơ xin khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước.

Tình hình phát thải các chất ô nhiễm và biện pháp giảm thiểu:

- Nước sử dụng: Khoảng 665 m3/ngày đêm từ nguồn nước máy của thành phố Nha Trang. Ngoài ra, Bệnh viện có sử dụng 2 giếng khoan phục vụ tưới cây.

- Nước thải: Bằng 80 – 85% lượng nước cấp, các nguồn phát sinh gồm sinh hoạt, khám chữa bệnh… được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 900 m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ sinh học và nước thải sau xử lý thải ra cống thành phố Nha Trang; Bệnh viện không phát sinh nước thải từ quá trình tráng rửa phim. Tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đang trong giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng.

- Khí thải, tiếng ồn, mùi: Phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh…, rác thải sinh hoạt…, lò đốt chất thải y tế được trồng cây xanh, khử mùi, tiệt trùng và xử lý bằng phương pháp hấp để hạn chế đến mức thấp nhất về mùi, tiếng ồn và khí thải đến dân cư xung quanh, bệnh nhân...

- Chất thải rắn: Khoảng 1.185 kg/ngày đêm, phát sinh từ sinh hoạt và từ các khoa phòng được thu gom về kho chứa rác của bệnh viện, hằng ngày Công ty TNHH MTV đô thị Nha Trang vận chuyển, xử lý.

- Chất thải nguy hại: Khoảng 544 kg/ngày đêm, phát sinh gồm các loại chất thải y tế lây nhiễm được thu gom về kho lưu giữ chất thải có dán nhãn, phân loại và xử lý bằng phương pháp hấp ướt áp lực cao Autoclava ở nhiệt độ 1310C và rác thải sau khi hấp được Công ty TNHH MTV đô thị Nha Trang vận chuyển, xử lý hằng ngày, còn các mô phẩm được lưu giữ ở nhiệt độ – 100C trong thời gian 30 ngày rồi chuyển qua hỏa táng.

Qua đợt kiểm tra ngày 03/10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Bệnh viện tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt gồm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại, thông thường đúng quy định; định kỳ báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và công tác quản lý chất thải nguy hại về Sở TNMT, đăng ký cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hoàn thiện hồ sơ xin khai thác, sử dụng Tài nguyên nước (nước ngầm) và hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận trình UBND tỉnh cấp phép.

                                                                                                       Hoàng Phan Nhã Trân - TTCNTT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa