Home

Một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là Bệnh viện) được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Loại hình hoạt động là khám chữa bệnh; Năm chính thức hoạt động là năm 1975; Số lượng cán bộ, nhân viên là 1.108 người; Tổng diện tích mặt bằng là 31310,9 m2, trong đó diện tích xây dựng là 11626,6 m2; Số giường bệnh theo chỉ tiêu 1000 giường bệnh với 35 khoa phòng, trong 06 tháng đầu năm 2013 công suất sử dụng giường bệnh 103,5%; số lượt bệnh nhân vào điều trị nội trú/ngày là 174 lượt; số lượng bệnh nhân khám bệnh/ngày là 900 lượt.

Bệnh viện được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 cho dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viên đa khoa vùng từ 650 giường lên 1000 giường.

Năm 2013, Bệnh viện hợp đồng giám sát môi trường với Công ty TNHH Công nghệ New, Đồng thời Bệnh viện hợp đồng thu dọn, vận chuyển rác thải (thông thường và y tế sau khi hấp tiệt trùng) với Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Nha Trang và hợp đồng dịch vụ vệ sinh với Công ty Cổ phần môi trường Khánh Hòa. Định kỳ bệnh viện báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và công tác quản lý chất thải nguy hại về Sở Tài nguyên và Môi trường. Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn đầu tư và tổ chức sự kiện Thiên Minh lập hồ sơ xin khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước.

Tình hình phát thải các chất ô nhiễm và biện pháp giảm thiểu:

- Nước sử dụng: Khoảng 665 m3/ngày đêm từ nguồn nước máy của thành phố Nha Trang. Ngoài ra, Bệnh viện có sử dụng 2 giếng khoan phục vụ tưới cây.

- Nước thải: Bằng 80 – 85% lượng nước cấp, các nguồn phát sinh gồm sinh hoạt, khám chữa bệnh… được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 900 m3/ngày đêm, áp dụng công nghệ sinh học và nước thải sau xử lý thải ra cống thành phố Nha Trang; Bệnh viện không phát sinh nước thải từ quá trình tráng rửa phim. Tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện đang trong giai đoạn bảo trì, bảo dưỡng.

- Khí thải, tiếng ồn, mùi: Phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh…, rác thải sinh hoạt…, lò đốt chất thải y tế được trồng cây xanh, khử mùi, tiệt trùng và xử lý bằng phương pháp hấp để hạn chế đến mức thấp nhất về mùi, tiếng ồn và khí thải đến dân cư xung quanh, bệnh nhân...

- Chất thải rắn: Khoảng 1.185 kg/ngày đêm, phát sinh từ sinh hoạt và từ các khoa phòng được thu gom về kho chứa rác của bệnh viện, hằng ngày Công ty TNHH MTV đô thị Nha Trang vận chuyển, xử lý.

- Chất thải nguy hại: Khoảng 544 kg/ngày đêm, phát sinh gồm các loại chất thải y tế lây nhiễm được thu gom về kho lưu giữ chất thải có dán nhãn, phân loại và xử lý bằng phương pháp hấp ướt áp lực cao Autoclava ở nhiệt độ 1310C và rác thải sau khi hấp được Công ty TNHH MTV đô thị Nha Trang vận chuyển, xử lý hằng ngày, còn các mô phẩm được lưu giữ ở nhiệt độ – 100C trong thời gian 30 ngày rồi chuyển qua hỏa táng.

Qua đợt kiểm tra ngày 03/10/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Bệnh viện tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt gồm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại, thông thường đúng quy định; định kỳ báo cáo công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và công tác quản lý chất thải nguy hại về Sở TNMT, đăng ký cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hoàn thiện hồ sơ xin khai thác, sử dụng Tài nguyên nước (nước ngầm) và hồ sơ xả thải vào nguồn tiếp nhận trình UBND tỉnh cấp phép.

                                                                                                       Hoàng Phan Nhã Trân - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa