Home

Kiểm tra hoạt động khai thác cát trên địa bàn huyện Diên Khánh

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Cái và các nhánh sông Cái trên địa bàn huyện Diên Khánh. Hiện nay, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2163/GP-UBND cho Công ty TNHH Trần Bình (Công ty), thời hạn khai thác là 20,5 năm, công suất khai thác 150.000m3/năm, trữ lượng khai thác là 2.987.557m3 cát nguyên khối, diện tích 1.337.712m2. Khu vực khai thác khoáng sản của Công ty gồm các tờ bản đồ số 1 đến tờ số 4 thuộc khu vực I; và các tờ bản đồ số 5 đến số 10 thuộc khu vực II.

Các khu vực đã và đang tiến hành khai thác:

Xã Diên Sơn và Diên Lạc: bãi số 6 và bãi số 7 thuộc tờ bản đồ số 1, khu vực I; Công ty có thả phao định vị mốc ranh giới khu vực khai thác, đang khai thác trong phạm vi được cấp phép.

Xã Diên Lâm: bãi số 5A thuộc tờ bản đồ số 4, khu vực I; Công ty có thả phao định vị mốc ranh giới khu vực khai thác, đang khai thác trong phạm vi được cấp phép. Bãi số 10 thuộc tờ bản đồ số 5, khu vực II; Công ty có thả phao định vị mốc ranh giới khu vực khai thác, chuẩn bị khai thác trong phạm vi được cấp phép.

Xã Diên Thọ: bãi số 9 thuộc tờ bản đồ số 7, khu vực II; do khu vực này là bãi cát bồi cao hơn mặt nước, Công ty cắm mộc khu vực khai thác bằng các cọc gỗ, đang khai thác.

Xã Diên Đồng và Diên Thọ: bãi số 3 thuộc tờ bản đồ số 8, khu vực II; do khu vực này là bãi cát bồi cao hơn mặt nước, Công ty cắm mộc khu vực khai thác bằng các tre có sơn đỏ, đang khai thác.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện các khu vực đang khai thác cát trái phép trên Sông Cái:

Xã Diên Sơn: thuộc tờ bản đồ số 1, khu vực I. Tại thời điểm kiểm tra không có ghe khai thác, nhưng có 05 ghe đậu tại bãi tập kết cát.

Xã Diên Lâm: thuộc từ bản đồ số 3, khu vực I. Tại thời điểm kiểm tra đang khai thác, có 03 ghe hút cát.

Xã Diên Thọ: thuộc tờ bản đồ số 6, khu vực II. Tại thời điểm kiểm tra không khai thác, có 05 xe đậu tại bãi không có cát trên xe và 01 xe chở cát tại bãi. Tuy nhiên, không có lái xe trên tất cả các xe nên không có đủ cơ sở để xử lý hành vi vận chuyển cát trái phép.

Xã Diên Thọ: khu vực bãi Sải Me, thuộc tờ bản đồ số 8, khu vực II. Tại thời điểm kiểm tra đang khai thác, có 03 ghe hút cát.

Qua kiểm tra tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Diên Khánh nằm trong khu vực đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty là rất phức tạp, doanh nghiệp không có đủ năng lực để quản lý toàn bộ khu vực đã được cấp phép.

Sở TNMT đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đặc biệt là UBND huyện Diên Khánh tăng cường công tác ngăn chặn việc khai thác cát trái phép.

                                                                                                                           Phương Loan - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa