Ảnh ngẩu nhiên

TRAO ĐỔI

Có thể tăng cường nguồn nước

phục vụ cho bán đảo cam lập (cam ranh)

Phạm Văn Thơm

Tại bán đảo Cam Lập (còn được gọi là bán đảo Sộp), nguồn nước ngầm chỉ tạm đủ để phục vụ cho sinh hoạt của một vài cụm dân cư ở địa phương. Riêng các dịch vụ du lịch có sử dụng một lượng nước mặt (sông Nước Ngọt) và nước ngầm nhưng còn giới hạn về số lượng và thời gian. Do vậy, phần lớn nước phục vụ cho du lịch đều được chở từ thị xã Cam Ranh ra với chi phí rất cao. Trong khi đó, bán đảo Sộp với địa hình khá đặc biệt có tiềm năng nước mặt khá lớn chưa được quan tâm khảo sát, nghiên cứu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thật vậy, trên bán đảo Sộp có hai lưu vực A và B có diện tích lần lượt là 2,2 km2 và 1,3 km2, tại các nơi này có các vị trí có thể xây được đập chắn (là các đường màu nâu trên hình 1) giữ lại những lượng nước khá lớn. Mặc dù thị xã Cam Ranh là nơi có lượng mưa vào loại thấp nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng chỉ với lượng mưa khoảng 1000 mm/năm, hồ ở lưu vực A có thể chứa trên 2 triệu m3 nước và hồ ở lưu vực B có thể chứa trên 1 triệu m3 nước .

Hình 1: Các lưu vực trên bán đảo Cam Lập và các vị trí có thể xây đập để làm

hồ chứa nước

Lượng nước trên 3 triệu m3/năm này có thể đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho các cụm dân cư còn đang thiếu nước sinh hoạt và các hoạt động du lịch ở cả hai bờ đông và tây của bán đảo, từ đó có thể thúc đẩy nhanh sự phát triển du lịch của thị xã Cam Ranh. Mặt khác, khi xem xét chi tiết địa hình của bán đảo, người ta thấy sự hình thành các hồ chứa này cũng không cản trở hoàn toàn các dòng chảy mặt hiện đang đổ vào phần trong và phần ngoài của vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, do địa hình các lưu vực này khá dốc nên diện tích của hồ chứa sẽ không lớn, không làm thay đổi nhiều độ phủ của thực vật trên bán đảo. Ngoài việc cung ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch, các hồ chứa còn tạo ra các mặt nước mát mẻ có thể sử dụng trong các dịch vụ du lịch, làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên bán đảo.

Hình 2: Khu vực có tiềm năng phát triển cảng nhỏ và khu dân cư

Các dẫn liệu trình bày trên đây cho thấy sự cần thiết phải có sự khảo sát chi tiết của các chuyên gia về thủy lợi và xây dựng để tư vấn cho tỉnh Khánh Hòa việc xây dựng các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Sộp, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển đường giao thông, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dụng các cảng nhỏ ở bờ tây bán đảo, nơi mà địa hình tự nhiên của đáy biển không đòi hỏi việc nạo vét, một hoạt động có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc đổ bùn nạo vét. Hình 2 minh họa một khu vực có thể phát triển khu dân cư và xây dựng cảng nhỏ.

P.V.T

Home

Tình hình xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 trong năm 2013.

Email In PDF.

Một số kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO tại  Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trong năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau:

Tình hình duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008

Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai

Ngày 02/01/2013, Sở TNMT đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-STNMT kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008

Ngày 25/02/2013, Sở TNMT đã ban hành kế hoạch thực hiện việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 năm 2013 của Sở tại Văn bản số 345/STNMT-VP.

Các lĩnh vực được tiếp tục duy trì: đất đai, tài nguyên khoáng sản địa chất, tài nguyên nước và môi trường. Hiện nay, Sở đang duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất.

Công tác đánh giá giám sát: Văn phòng Sở và Chi cục Bảo vệ Môi trường đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đánh giá vào ngày 07,08 tháng 11 năm 2013; đã hoàn thành khắc phục những điểm không phù hợp với làm thủ tục đề nghị duy trì chứng nhận. Văn phòng Đăng ký QSD đất phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá giám sát vào ngày 06 tháng 12 năm 2013.

Công tác đánh giá nội bộ: Văn phòng Sở và Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tổ chức đánh giá nội bộ tháng 6 năm 2013, Chi cục Quản lý đất đai đánh giá nội bộ vào ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Chi cục Quản lý đất đai đã ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tiến hành xây dựng mới hệ thống, đã tổ chức tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; đã hoàn thành xây dựng các quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ và phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Công tác điều chỉnh các quy trình: Văn phòng Sở đã chỉnh sửa 03 Quy trình thực hiện ISO (Quy trình về Đấu giá QSD đất, Quy trình cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường và Quy trình Đóng của mỏ Khoáng sản), Chi cục Bảo vệ môi trường đã chỉnh sửa 01 Quy trình thực hiện ISO là Thu phí nước thải công nghiệp.

Công tác đào tạo kết hợp với các công cụ cải tiến chất lượng, công cụ công nghệ thông tin và Đề án 30: Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo nâng cao kỷ năng đánh giá viên nội bộ vào tháng 9 năm 2013 cho 28 người.

Tình hình mở rộng HTQLCL đã được chứng nhận

Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính của Sở theo Đề án 30 đã được cấp giấy chứng nhận HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008 (riêng Chi cục Quản lý đất đai xây dựng mới); vì vậy Sở không phải mở rộng hệ thống.

Tình hình xây dựng lần đầu HTQLCL tại các đơn vị trực thuộc

Theo kế hoạch năm, Chi cục Quản lý đất đai đã hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc Tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tiến hành xây dựng hệ thống, đã tổ chức tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008; đã hoàn thành xây dựng các quy trình, tổ chức đánh giá nội bộ và phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá chứng nhận vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Tình hình cấp giấy chứng nhận

Ngày 22/3/2013, Chi cục Bảo vệ Môi trường được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng tại Quyết định số 651/QĐ-TCT gồm 10 thủ tục hành chính; ngày 24/4/2013, Sở TNMT được Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (cấp lần 2) tại Quyết định số 1045/QĐ-TCT gồm 32 thủ tục hành chính; ngày 30/01/2013, Văn phòng ĐK QSD đất được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng số HT 2838.13.36 gồm 41 thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính năm 2013

Sở đã giải quyết được 2753/2911 hồ sơ đối với các lĩnh vực; đạt 94,57% hồ sơ phải giả quyết; trong đó có 54,22% hồ sơ phải giải quyết sớm hẹn, 44,75% hồ sơ giải quyết đúng hẹn và 1,03% hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã nhận xét, đánh giá: Năm 2013, Chi cục Quản lý đất đai hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao mới thực hiện hợp đồng xây dựng mới hệ thống; Sở ký hợp đồng với Trung tâm chứng nhận Phù hợp QUACERT đánh giá Giám sát tại Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất, đánh giá chứng nhận lần đầu tại Chi cục Quản lý đất đai.  Chất lượng tư vấn và chuyên gia tư vấn đạt yêu cầu;

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Tiếp tục duy trì HTQLCL tại Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất.

Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng kỳ QSD đất điều chỉnh lại các quy trình khi Luật đất đai thay đổi

Phòng Nước – KTTV chỉnh sửa lại quy trình theo Luật Tài nguyên nước năm 2010 sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành.

                                                                                                                    Phương Loan - TTCNTT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa