Home

Phương án xây dựng giá đất của tỉnh năm 2014

Email In PDF.

Theo quy định, bảng dự thảo về giá đất của tỉnh năm 2014 sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường gởi Sở Tài chính và Sở Tư pháp thẩm định, sau đó sẽ hoàn  chỉnh báo cáo UBND tỉnh để tỉnh báo cáo Ban Kinh tế Ngân sách và thông qua cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh vào đầu tháng 12 năm 2013. Ngày 15/10/2013, Sở TNMT đã tổ chức họp để báo cáo phương án giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Thành phần gồm lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục Thuế. Cuộc họp đã thảo luận và đi đến thống nhất phương án giá đất năm 2014 một số nội dung như sau:

- Chủ trương xây dựng giá đất 2014 của tỉnh: Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, xây dựng giá đất 2014 trên cơ sở theo giá đất chuẩn tại bảng giá đất 2013, chỉ điều chỉnh cục bộ một số khu vực cho phù hợp với thực tiễn hoặc được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh; bổ sung các khu vực chưa được quy định giá đất tại bảng giá 2013.

-Theo chủ trương trên, các huyện thị xã thành phố đã cũng rà soát và đề xuất điều chỉnh 98 và bổ sung 70 tuyến đường và khu dân cư trong đó TP Nha Trang: 34; Diên Khánh: 21; Cam Lâm : 11; Cam Ranh: 6; Ninh Hòa: 22; Vạn Ninh: 15; Khánh Sơn: 43; Khánh Vĩnh: 16. Đa số các tuyến đường được điều chỉnh do vừa mới hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 10% đến 15%, đặc biệt có hai khu vực điều chỉnh giảm giá là KDC Nghĩa Cam Phường Cam Nghĩa (điều chỉnh giảm cho phù hợp với mặt bằng giá đất khu vực xung quanh) và khu vực các đảo của thành phố Nha Trang (điều chỉnh theo giá đất năm 2012 để thu hút đầu tư).

-Ngoài ra tại quy định chung để áp dụng cũng điều chỉnh lại quy định độ rộng hẻm để áp dụng cho phù hợp với thực tế, đồng thời bổ sung giá đất nghĩa trang để có cơ sở cho các địa phương lý các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính.

                                                                Toàn cảnh cuộc họp.

                                                                                                     Hồ Thị Hiền - Phòng Giá đất BTHTTĐC

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 14:38 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa