Home

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Hưởng ứng phong trào thi đua được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động năm 2013 và 10 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.Lãnh đạo Sở đã phát động phong trào thi đua từ ngày 01/12/2013 đến ngày 31/12/2013 với các nội dung thiết thực.

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (2004-2014), gắn với cuộc vận động” Hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo khí thế sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 và quý I năm 2014, trong tất cả các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa năm 2013 và quý I/2014.

Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên trong ngành về những kết quả đã đạt được trong 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhà. Vân động công chức, viên chức, nhân viên tích cực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Có ý thức tổ chức kỷ luật, ứng xử có văn hóa và phục vụ tốt nhân dân; Không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và đời sống, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo chức năng, nhiệm vụ các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt đợt phát động thi đua này. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập phòng để đánh giá, phát huy những ưu điểm, khắc phục những yếu kém, tồn tại để làm tốt hơn nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

Triển khai công tác tổ chức, thực hiện tốt việc biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua này và trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường. Khen thưởng những tập thể, cá nhân tham gia và có thành tích xuất sắc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã kêu gọi công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2013, quý I/2014, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch phát triển ngành 05 năm 2011 – 2015, đưa ngành Tài nguyên và Môi trường ngày càng phát triển.

                                                                                                                 Trọng Tuệ - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa