Home

Tình hình công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trong Cụm công nghiệp Đắc Lộc

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo kết luận số 392/TB-UBND ngày 16/9/2013. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa, Phòng TNMT Thành phố Nha Trang, UBND Xã Vĩnh Phương tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở đang hoạt động nằm trong cụm công nghiệp (CCN) Đắc Lộc thuộc Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, CCN Đắc Lộc, có 09 cơ sở đã đi vào hoạt động sản xuất gồm: 01 Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá, 03 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm, 01 cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, 01 cơ sở in, 01 cơ sở sản xuất cước lưới, 01 cơ sở khí, 01 cơ sở sản xuất nhựa. Tất cả các cơ sở này đã được UBND Thành phố Nha Trang cấp Bản cam kết BVMT theo quy định, riêng Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra công tác BVMT của các cơ sở đang hoạt động trong CCN (trừ Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá), Sở TNMT nhận thấy các cơ sở đang hoạt động trong CCN đều đã lập hồ sơ môi trường và được cấp có thẩm quyền xác nhận. Các cơ sở trong CCN vẫn còn phát sinh nước thải sản xuất (chủ yếu là vệ sinh máy móc, thiết bị, phương tiện rửa phế phẩm để tái sử dụng). Trong quá trình kiểm tra, Sở TNMT đã yêu cầu các cơ sở thực hiện nội dung như: Lập phương án xử lý nước thải sản xuất, hệ thống thoát nước thải sản xuất phải được tách biệt với hệ thống thoát nước mưa và liên hệ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa để thỏa thuận đấu nối nước thải theo quy định; Thực hiện quản lý chất thải nguy hại tại nguồn theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện giám sát môi trường và định kỳ báo cáo về Phòng TNMT Thành Phố Nha Trang và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa để theo dõi.

Từ thực tế phát sinh nước thải và các quy định của pháp luật, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Công thương xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và thiết kế hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với lưu lượng nước thải, các thông số pH, COD, TSS và một số các thông số đặc trưng khác trong nước thải.

Các cơ sở đều thuộc cấp lập Bản cam kết BVMT nên công tác BVMT tại các cơ sở này do UBND huyện Diên Khánh quản lý, vì vậy kiến nghị UBNT tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

                                                                                                          Nguyễn Thị Huệ - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa