Ảnh ngẩu nhiên

TRAO ĐỔI

Có thể tăng cường nguồn nước

phục vụ cho bán đảo cam lập (cam ranh)

Phạm Văn Thơm

Tại bán đảo Cam Lập (còn được gọi là bán đảo Sộp), nguồn nước ngầm chỉ tạm đủ để phục vụ cho sinh hoạt của một vài cụm dân cư ở địa phương. Riêng các dịch vụ du lịch có sử dụng một lượng nước mặt (sông Nước Ngọt) và nước ngầm nhưng còn giới hạn về số lượng và thời gian. Do vậy, phần lớn nước phục vụ cho du lịch đều được chở từ thị xã Cam Ranh ra với chi phí rất cao. Trong khi đó, bán đảo Sộp với địa hình khá đặc biệt có tiềm năng nước mặt khá lớn chưa được quan tâm khảo sát, nghiên cứu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thật vậy, trên bán đảo Sộp có hai lưu vực A và B có diện tích lần lượt là 2,2 km2 và 1,3 km2, tại các nơi này có các vị trí có thể xây được đập chắn (là các đường màu nâu trên hình 1) giữ lại những lượng nước khá lớn. Mặc dù thị xã Cam Ranh là nơi có lượng mưa vào loại thấp nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng chỉ với lượng mưa khoảng 1000 mm/năm, hồ ở lưu vực A có thể chứa trên 2 triệu m3 nước và hồ ở lưu vực B có thể chứa trên 1 triệu m3 nước .

Hình 1: Các lưu vực trên bán đảo Cam Lập và các vị trí có thể xây đập để làm

hồ chứa nước

Lượng nước trên 3 triệu m3/năm này có thể đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho các cụm dân cư còn đang thiếu nước sinh hoạt và các hoạt động du lịch ở cả hai bờ đông và tây của bán đảo, từ đó có thể thúc đẩy nhanh sự phát triển du lịch của thị xã Cam Ranh. Mặt khác, khi xem xét chi tiết địa hình của bán đảo, người ta thấy sự hình thành các hồ chứa này cũng không cản trở hoàn toàn các dòng chảy mặt hiện đang đổ vào phần trong và phần ngoài của vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, do địa hình các lưu vực này khá dốc nên diện tích của hồ chứa sẽ không lớn, không làm thay đổi nhiều độ phủ của thực vật trên bán đảo. Ngoài việc cung ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch, các hồ chứa còn tạo ra các mặt nước mát mẻ có thể sử dụng trong các dịch vụ du lịch, làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên bán đảo.

Hình 2: Khu vực có tiềm năng phát triển cảng nhỏ và khu dân cư

Các dẫn liệu trình bày trên đây cho thấy sự cần thiết phải có sự khảo sát chi tiết của các chuyên gia về thủy lợi và xây dựng để tư vấn cho tỉnh Khánh Hòa việc xây dựng các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Sộp, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển đường giao thông, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dụng các cảng nhỏ ở bờ tây bán đảo, nơi mà địa hình tự nhiên của đáy biển không đòi hỏi việc nạo vét, một hoạt động có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc đổ bùn nạo vét. Hình 2 minh họa một khu vực có thể phát triển khu dân cư và xây dựng cảng nhỏ.

P.V.T

Home

Tình hình công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trong Cụm công nghiệp Đắc Lộc

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo kết luận số 392/TB-UBND ngày 16/9/2013. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa, Phòng TNMT Thành phố Nha Trang, UBND Xã Vĩnh Phương tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của các cơ sở đang hoạt động nằm trong cụm công nghiệp (CCN) Đắc Lộc thuộc Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện nay, CCN Đắc Lộc, có 09 cơ sở đã đi vào hoạt động sản xuất gồm: 01 Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá, 03 cơ sở sản xuất bê tông thương phẩm, 01 cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ, 01 cơ sở in, 01 cơ sở sản xuất cước lưới, 01 cơ sở khí, 01 cơ sở sản xuất nhựa. Tất cả các cơ sở này đã được UBND Thành phố Nha Trang cấp Bản cam kết BVMT theo quy định, riêng Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra công tác BVMT của các cơ sở đang hoạt động trong CCN (trừ Nhà máy chế biến tách cọng thuốc lá), Sở TNMT nhận thấy các cơ sở đang hoạt động trong CCN đều đã lập hồ sơ môi trường và được cấp có thẩm quyền xác nhận. Các cơ sở trong CCN vẫn còn phát sinh nước thải sản xuất (chủ yếu là vệ sinh máy móc, thiết bị, phương tiện rửa phế phẩm để tái sử dụng). Trong quá trình kiểm tra, Sở TNMT đã yêu cầu các cơ sở thực hiện nội dung như: Lập phương án xử lý nước thải sản xuất, hệ thống thoát nước thải sản xuất phải được tách biệt với hệ thống thoát nước mưa và liên hệ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa để thỏa thuận đấu nối nước thải theo quy định; Thực hiện quản lý chất thải nguy hại tại nguồn theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện giám sát môi trường và định kỳ báo cáo về Phòng TNMT Thành Phố Nha Trang và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa để theo dõi.

Từ thực tế phát sinh nước thải và các quy định của pháp luật, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Công thương xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và thiết kế hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với lưu lượng nước thải, các thông số pH, COD, TSS và một số các thông số đặc trưng khác trong nước thải.

Các cơ sở đều thuộc cấp lập Bản cam kết BVMT nên công tác BVMT tại các cơ sở này do UBND huyện Diên Khánh quản lý, vì vậy kiến nghị UBNT tỉnh chỉ đạo UBND huyện Diên Khánh kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

                                                                                                          Nguyễn Thị Huệ - TTCNTT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa