Home

Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường năm 2013

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao quản lý nhà nước Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Với mục đích theo dõi và hướng dẫn các Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở TN&MT đã cử 02 công chức tham gia Ban chấp hành các Hội trên, đồng thời tạo điều kiện cho các Hội hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Theo đó, trong năm 2013 Sở TN&MT đã phối hợp với Ban chấp hành Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ thiên nhiên và môi trường; tổ chức phổ biến Luật đa dạng sinh học; tổ chức các buổi mitting, vận động người dân làm sạch môi trường ở nơi công cộng và trong khu dân cư; tổ chức các hoạt động và sự kiện để nhân dân ý thức với sự biến đổi của khí hậu; hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho Hội để thực hiện công tác truyền thông… Đối với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin, đã tham gia vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam; cùng với Hội tổ chức thành công kỷ niệm 52 năm thảm họa da cam ở Việt Nam nhân ngày nạn nhân chất độc da cam 10/8/2013; giao lưu với đoàn hành trình da cam hữu nghị Việt - Hàn…

                                                                                                                   Đào Phong - TTCNTT

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 14:40 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa