Home

Tổng kết phong trào thi đua năm 2013 Khối sự nghiệp

Email In PDF.

Ngày 19/12/2013, tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, đơn vị chủ trì Khối các đơn vị sự nghiệp, ông Hoàng Trọng Vinh – Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối đơn vị sự nghiệp năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.


    Ông Hoàng Trọng Vinh đã trao lại lá cờ chủ trì khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2014

                                                        cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất.


Trong năm 2013 các đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra. Tổng thu phí, lệ phí toàn khối trong năm là 569,7 triệu đồng/175 triệu đồng, đạt 325,5% so với kế hoạch. Nộp ngân sách 193,9 triệu đồng/60 triệu đồng, đạt 323,2% so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn khối của năm là 12.015 triệu đồng/9.100 triệu đồng, đạt 132% so với kế hoạch. Nộp ngân sách là 1.181,1 triệu đồng/985 triệu đồng, đạt 119,9% so với kế hoạch. Tuy nhiên, phong trào Thi đua - Khen thưởng của Khối còn tồn tại một số khó khăn nhất định ở một số đơn vị sự nghiệp: việc bồi thường hỗ trợ tái định cư còn chậm do tính phức tạp về nguồn gốc đất tại các khu vực thu hồi đất, thiếu nhân lực; một số tổ chức, cá nhân chưa quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận; chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Nhà nước và địa phương còn nhiều bất cập; các đơn vị sự nghiệp phải cạnh tranh với các doanh nghiệp bên ngoài để duy trì hoạt động dịch vụ.

Trong thời gian tới, Khối thi đua cũng đã thống nhất phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014 như sau:

-  Khối các đơn vị sự nghiệp tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị đạt được kết quả cao nhất.

- Liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ như vướng mắc về hồ sơ cấp giây chứng nhận; về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp…

- Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và các phòng chức năng làm lực lượng nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Trọng Vinh đã trao lại lá cờ chủ trì khối thi đua các đơn vị sự nghiệp năm 2014 cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

Toàn cảnh Hội nghị.

 Phương Loan - TTCNTT

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 14:45 )  
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa