Home

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2013

Email In PDF.

Năm 2013 là năm bản lề kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm qua Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở tiếp tục cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trên các lĩnh vực công tác sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đến nay Đảng bộ có 96 Đảng viên (trong đó có 18 Đảng viên dự bị, 32 đồng chí Đảng viên nữ), sinh hoạt tại 06 Chi bộ trực thuộc. Phần lớn đội ngũ đảng viên đều được đào tạo trình độ đại học, một số có trình độ sau đại học phù hợp với ngành nghề chuyên môn, có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hầu hết các đảng viên đều giữ các chức vụ chủ chốt tại các đơn vị và các đoàn thể.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2013, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở chú trọng định hướng công tác tư tưởng gắn với tình hình, sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế. Nhìn chung trong năm qua, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và công chức viên chức trong toàn Đảng bộ an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên, tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và quy hoạch cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho Đảng bộ  mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cấp ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh tại chi bộ và cơ quan. Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

- Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Việc nâng cao chất lượng đảng viên cũng được quan tâm, trong đó ưu tiên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đối tượng hiện đang sinh hoạt Đoàn thanh niên và quần chúng nữ. Đảng ủy đã mạnh dạn và kiên trì trong công tác phát triển đảng viên đối với một số quần chúng tuy có phức tạp về lý lịch nhưng thực sự ưu tú về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/KT ngày 11/3/2013 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2013, do vậy đã chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Chi bộ trực thuộc đều bám sát vào Kế hoạch chung của Đảng ủy cấp trên để triển khai thực hiện, đồng thời mỗi Cấp ủy Chi bộ đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 cho Chi bộ mình.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tham gia công tác cán bộ: Trong công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc, Đảng ủy Sở đã phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch theo hướng dẫn số 18-HD/TCTU ngày 05/5/2009 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 07/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ủy Sở đã phối hợp lãnh đạo Sở ban hành kế hoạch Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2013.

Đảng uỷ Sở đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan gồm có đại diện Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể, do Cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động, được kiện toàn hàng năm khi có thay đổi về tổ chức, nhân sự. Ban Chỉ đạo đã xây dựng các quy định, quy chế làm việc, qua đó xác định chức năng tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

Quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng uỷ đã cùng  Ban Giám đốc Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, nông dân cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ biển đảo bằng các hình thức như: Tập huấn , tổ chức mít tinh, xây dựng Pano, khẩu hiệu tuyên truyền... phối hợp, cung cấp tin, bài với Báo Khánh Hoà, Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hoà làm các phóng sự chuyên đề về quy hoạch, môi trường, nước, khoáng sản để tuyên truyền trong nhân dân, đồng thời đưa các nội dung nêu trên vào bản tin và trang Web của Sở.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xác định việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 góp phần chuyển biến từ nhận thức sang hành động cho mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức. Tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của đoàn viên và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; liên hệ nội dung “làm theo” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cá nhân; triển khai Chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2013 những vấn đề còn tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI); cá nhân đảng viên, công chức, viên chức đăng ký khắc phục những hạn chế liên quan đến đạo đức, phong cách đã được góp ý qua kiểm điểm và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động của đơn vị.

Duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ của tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Sở để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của các phòng, đơn vị và triển khai các nhiệm vụ công tác mới của đơn vị; Phân công các đồng chí lãnh đạo theo lĩnh vực phụ trách tăng cường tham gia sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong nội bộ Đảng bộ; Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Trong năm qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với những kết quả đáng phấn khởi. Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Sở tập hợp được trí tuệ của các cán bộ, đảng viên trong Sở tạo thành lực lượng then chốt, xây dựng Sở thành một tập thể đoàn kết, thống nhất và ổn định, giúp Sở vượt qua những khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

                                                                                                              Trọng Tuệ - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa